ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. nadzw.


Praca dydaktyczna

Od 1.10.1973 do 1981 wykłady zlecone z liturgiki na Wydziale Teologii KUL „A”. Od 1.10.1981 asystent przy katedrze liturgiki, od 1.10.1983 adiunkt, od 1993 starszy wykładowca. Od 1.10.1980 wykłady z sakramentologii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL dla specjalizacji liturgicznej, w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej, w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej KUL (w Lublinie i we Lwowie) oraz w Collage’u Archidiecezji Diecezji Lubelskiej. Wykłady i seminarium w ramach programu Instytutu Teologii Pastoralnej KUL dla księży w Spiskiej Kapitule i na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trnavie na Słowacji; wykłady i seminarium z teologii liturgii dla studentów teologii KUL kurs „B” eksterniści. Prowadzenie seminarium z liturgiki, na którym zostały napisane końca 2004 r. 74 prace magisterskie.
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011, godz. 15:26 - Ewa Zięba