PL:

Różne odmiany humanizmu dla wieku sekularyzmu: pluralizm Charlesa Taylora i obietnica powszechnego humanizmu

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 4

 
Strony/pages: 167-197  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-9

 

Summary

I argue that Taylor’s engagement with secularity demonstrates his deep concern for preserving key humanist insights, an abiding commitment to moral pluralism, and the sincerity of his religious faith. Taylor insists on transcendence as the best hope for securing the continued commitment to the moral legacy of humanism in the west, but while he personally advocates a renewed Christian hu­manism, his notion of transcendence is amenable to other interpretations, including non-religious options, and so allows for a potential overlapping consensus on humanism from what Taylor calls the “transformation perspective.”

 

 

Streszczenie

Staram się dowieść, że zaangażowanie Taylora w badania nad świeckością świadczy o głębokim zatroskaniu tego filozofa o ocalenie kluczowych wglądów humanizmu, o jego trwałym opo­wie­dzeniu się za moralnym pluralizmem, a także o autentyczności jego wiary religijnej. Taylor kładzie nacisk na transcendencję jako dającą najlepszą nadzieję, że przyjęcie moralnego dziedzictwa humanizmu będzie kontynuowane w kulturze Zachodu. Osobiście jest on zwolennikiem odnowy chrześcijańskiego humanizmu, jednak jego pojęcie transcendencji pozostaje otwarte również na inne interpretacje, łącznie z opcjami poza obszarem religii, zatem dopuszcza ono potencjalny konsens ogarniający różne odmiany humanizmu w perspektywie, którą Taylor nazywa „perspektywą przekształcenia”.

 

  

Key words: Charles Taylor, transcendence, humanism, Christian humanism, philosophy of religion, secularity.

Słowa kluczowe: Charles Taylor; transcendencja; humanizm; humanizm chrześcijański; filozofia religii; świeckość.

 

 

Bibliografia/References:

 1. A Catholic Modernity?: Charles Taylor’s Marianist Award Lecture, with responses by William M. Shea, Rosemary Luling Haughton, George Marsden, and Jean Bethke Elshtain, edited by James L. Heft. New York : Oxford University Press, 1999.

 2.  Colorado, Carlos D. “Transcendent Sources and the Dispossession of the Self.” In Aspiring to Fullness in a Secular Age: Essays on Religion and Theology in the work of Charles Taylor, edited by Carlos D. Colorado and Justin D. Klassen. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2014.

 3. Dalferth, Ingolf U. “The Idea of Transcendence.” In The Axial Age and Its Consequences, edited by Robert Bellah, and Hans Joas, 146–188. Cambridge: Belknap Press of the Cambridge University Press, 2012.

 4. Dewey, John. A Common Faith. New Haven, CT: Yale University Press, 1962.

 5. Emerson, Ralph Waldo. The Essays of Ralph Waldo Emerson. Cambridge: The Belknap Press of the Harvard University Press, 1987.

 6. Fraser, Ian. Dialectics of the Self: Transcending Charles Taylor. Charlottesville: Imprint Aca­demic, 2007.

 7. Kerr, Fergus. Immortal Longings: Versions of Transcending Humanity. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997.

 8. MacIntyre, Alasdair. “Review of Sources of the Self: The making of the modern identity, by Charles Taylor. Philosophy and Phenomenological Research 54, 1 (March 1994): 187–190.

 9. Maritain, Jacques. Integral Humanism. Translated by Otto Bird, Joseph Evans, et al. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1996.

 10. Max Webers Science as a Vocation,” edited by Peter Lassman, Irving Velody, and Herminio Martins. London: Unwin Hyman, 1989.

 11. Reimagining the Sacred: Richard Kearney Debates God, edited by Richard Kearney and Jens Zim­merman. New York: Columbia University Press, 2016.

 12. Skeat, W.W. An Etymological Dictionary of the English Language. Oxford: Clarendon Press, 1910.

 13. Smith, Nicholas H. Charles Taylor: Meaning, Morals and Modernity. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2002.

 14. Stout, Jeffrey. “Review of A Catholic Modernity? by Charles Taylor.” Philosophy in Review 18, 6 (2001): 426.

 15. Taylor, Charles. “Clericalism.” The downside review 78, 252 (1960): 167–180.

 16. Taylor, Charles. “Concluding Reflections and Comments.” In A Catholic modernity?: Charles Taylor’s Marianist Award Lecture, with responses by William M. Shea, Rosemary Luling Haughton, George Marsden, and Jean Bethke Elshtain, edited by James L. Heft, 105–188. New York : Oxford University Press, 1999.

 17. Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge, MA: Belknap Press of the Havard University Press, 2009.

 18. Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

 19. Taylor, Charles. Varieties of Religion Today: William James Revisited. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

 20. Taylor, Charles. “What Was the Axial Revolution?” In The Axial Age and Its Consequences, edited by Robert N. Bellah and Hans Joas, 30–46. Cambridge, MA: Belknap Press of Har­vard University Press, 2012.

 21. Transcendence: Philosophy, Literature, and Theology Approach the Beyond, edited by Regina Schwartz. New York: Routledge, 2004.

 22. Vanheeswijck, Guido. “The Concept of Transcendence in Charles Taylor’s Later Work.” In Look­ing Beyond? Shifting Views of Transcendence in Philosophy, Theology, Art, and Politics, edited by Wessell Stoker and Jonathan VanAntwerper. New York: Rodopi, 2012.

 23. White, Stephen. Sustaining Affirmation: The Strength of Weak Ontology in Political Theory. Princeton: Princeton University Press, 2000.

  

Informacja o autorze/Information about Author:

Phillip Williamson Schoenberg, PhD—a lecturer in philosophy at the University of New Mexico; address for correspondence—email phillipschoenberg@gmail.com, or pdw01@unm.edu

 
 

Cytowanie/Citation information:

Schoenberg, Phillip W. 2016. Varieties of Humanism for a Secular Age: Charles Taylor’s Pluralism and the Promise of Inclusive Humanism. "Roczniki Filozoficzne" 64, 4: 167-197, DOI: 10.18290/rf.2016.64.4-9.

 

 

 

Preparation and publication in electronic databases English version of the Annals of Philo­sophy was financed under the agreement 723/P-DUN/2016 from the funds of Minister of Science and Higher Education allocated to the activities for pro­moting science.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 10:32 - Anna Starościc