DR PIOTR KĘDZIERSKI

ASYSTENT

 

 

-2010 – ukończenie z wyróżnieniem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego obroną pracy magisterskiej Obligacje komunalne w procesie absorpcji środków z funduszy Unii Europejskiej pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Chojny-Duch, prof. UW;

-2011-2013 – doktorant w Katedrze Prawa Handlowego KUL (seminarium dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL);

-2010-2014 – aplikacja ogólna i sędziowska w KSSiP w Krakowie, w której toku złożony został egzamin sędziowski z wynikiem celującym;

-od 2013 – asystent w Katedrze Prawa Handlowego;

-2014-2017 – referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;

-od 07.2017 - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy;

- 12.2018 - stopień doktora nauk prawnych uzyskany na podstawie rozprawy "Powstanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy" przygotowanej pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL.

 

  

  

WYKAZ PUBLIKACJI

 

PLAN ZAJĘĆ

 

KONSULTACJE

 

Kontakt: piotr.jerzy.kedzierski[at]gmail.com

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 21:38 - Piotr Kędzierski