Dydaktyka

Prowadzone w ostatnich latach zajęcia dydaktyczne:

 • Proseminarium Podstaw Informatyki,
 • Logiczne podstawy informatyki (wykłady i ćwiczenia),
 • Informatyczna analiza danych (wykłady i ćwiczenia),
 • Elementy programowania baz danych (wykłady i ćwiczenia),
 • Wykłady monograficzne - wybrane zagadnienia z podstaw informatyki:
  • Automatyczna indukcja (2002/2003),
  • Indukcyjne programowanie w logice (2003/2004),
  • Problemy rachunku nazw (2004/2005),
   Gramatyki formalne (2005/2006),
  • Formalna teoria zmiany przekonań (2006/2007).

Autor: Piotr Kulicki
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2020, godz. 22:20 - Piotr Kulicki