Warunki zaliczenia egzaminu z prawa handlowego:

 

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (40 pytań testowych jednokrotnego wyboru), sporządzanych w oparciu o wykaz zagadnień egzaminacyjnych dostępnych na stronie www Katedry. Dla otrzymania oceny dostatecznej konieczne jest uzyskanie ponad 50% punktów.

 

Terminy egzaminu z prawa handlowego w roku akademickim 2012/2013: 

 

02.02.2013 r. (sobota), godz. 9.00, - I termin;

16.02.2013 r. (sobota), godz.  9.00 - termin poprawkowy.

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2012, godz. 15:04 - Michał Hałasa