PRAWO HANDLOWE 

wykaz źródeł 

 

 

 1. Ustawa z 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
 2. Ustawa z 17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) 
 3. Ustawa z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2152)
 4. Ustawa z 16.09.1982r.-  Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285)
 5. Ustawa z 30.08.1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 ze zm.)
 6. Ustawa z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.  Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).
 7. Ustawa z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.)
 8. Ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz 647)
 9. Ustawa z 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)
 10. Ustawa z 28.02.2003r. -  Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.)
 11. Ustawa z 15.05.2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.)
 12. Ustawa z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.) 
 13. Ustawa z  4.03.2005r.  o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2014r., poz. 2142 ze zm.) 
Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, godz. 21:13 - Adrian Dziekan