Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Katedra Prawa Handlowego

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

 

Tematyka wykładów z prawa handlowego

dla studentów IV roku prawa (studia stacjonarne)

I semestr roku akademickiego 2018/2019

 

 

 

 

Wykład I

1.10.2018 r.

           

 1. Prawo handlowe – pojęcie, systematyka, miejsce w systemie prawa, źródła.
 2. Pojęcia podstawowe: przedsiębiorca, działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo.
 3. Firma a inne oznaczenia odróżniające.
 4. Reprezentacja przedsiębiorcy w obrocie.

 

Wykład II

8.10.2018 r.

 

 1. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe.
 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo spółek – zagadnienia ogólne: pojęcie, rodzaje, formy prawne i formy ustrojowe spółek, zasada numerus clausus.

 

Wykład III

15.10.2018 r.

 

 1. Prawo spółek – zagadnienia ogólne (c.d.): zagadnienia kolizyjno-prawne, spółki zagraniczne i pozornie zagraniczne.
 2. Spółka cywilna: istota i znaczenie gospodarcze, powstanie, prawa i obowiązki wspólników, funkcjonowanie spółki.

 

Wykład IV                 

22.10.2018 r.

 

 1. Spółka cywilna (c.d.): odpowiedzialność za zobowiązania spółki, zmiany statusu wspólników i składu osobowego spółki, rozwiązanie i likwidacja spółki.
 2. Spółka jawna.

 

Wykład V

29.10.2018 r.

 

 1. Spółka partnerska.
 2. Spółka komandytowa.

 

Wykład VI                 

5.11.2018 r.

 

 1. Spółka komandytowo-akcyjna.
 2. Spółka z o.o. – istota; powstanie.
 3. Struktura kapitałowo-majątkowa i finansowanie spółki z o.o.

 

Wykład VII                

12.11.2018 r.

 

 1. Status prawny wspólników spółki z o.o.
 1. treść praw i obowiązków wspólników;
 2. zmiany treści praw i obowiązków wspólników;
 3. nabycie i utrata statusu wspólnika.
 1. System organów spółki z o.o. – uwagi wstępne.

 

Wykład VIII               

19.11.2018 r.

 

 1. System organów spółki z o.o.:
 1. zarząd;
 2. rada nadzorcza i komisja rewizyjna;
 3. zgromadzenie wspólników.
  1. Zaskarżanie uchwał i inne spory korporacyjne w spółce z o.o.
  2. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
  3. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

 

Wykład IX

26.11.2018 r.

 

 1. Spółka akcyjna – istota, powstanie.
 2. Struktura kapitałowo-majątkowa i finansowanie spółki akcyjnej.
 3. Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki.

 

Wykład X                  

3.12.2018 r.

 

 1. Status prawny akcjonariuszy:
  1. treść praw i obowiązków akcjonariuszy;
  2. zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy;
  3. nabycie i utrata statusu akcjonariusza;
  4. szczególne rozwiązania dotyczące spółek publicznych.
 2. System organów spółki akcyjnej – uwagi wstępne.

 

 

Wykład XI                 

10.12.2018 r.

 

 1. System organów spółki akcyjnej
 2. zarząd;
 3. rada nadzorcza;
 4. walne zgromadzenie akcjonariuszy.
 5. Zaskarżanie uchwał i inne spory korporacyjne w spółce akcyjnej.
 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej.

 

Wykład XII                

17.12.2018 r.

 

 1. Prawo grup spółek.
 2. Łączenie się spółek.

 

Wykład XIII               

7.1.2019 r.

 

 1. Podział spółek.
 2. Przekształcanie spółek.

 

Wykład XIV               

14.01.2019 r.

 

 1. Spółdzielnie.  
 2. Inni przedsiębiorcy (fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych).
 3. Europejskie formy organizacyjnoprawne.

 

Wykład XV                

21.01.2019 r.

 

 1. Elementy prawa upadłościowego.
 2. Elementy prawa restrukturyzacyjnego.
Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2018, godz. 21:08 - Adrian Dziekan