Prawo handlowe

Wybór literatury

Literatura podstawowa:

 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020;
 2. Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, A. Koch, J. Napierała (red.), Warszawa 2017;
 3. W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa Beck 2018;
 4. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2019.

 

Literatura uzupełniająca:

 1. A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010;
 2. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa 2012-2014;
 3. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, J. Strzępka (red.), Warszawa 2015;
 4. Kodeks spółek handlowych. Tom III A i B. Spółka akcyjna. Komentarz, A. Opalski (red.), Warszawa 2016;
 5. System Prawa Handlowego, t. 2, Prawo spółek handlowych, S. Włodyka (red.), Warszawa 2012;
 6. System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, A.Szajkowski (red.), Warszawa 2016;
 7. System Prawa Prywatnego, t. 17A i 17B, Prawo spółek kapitałowych,S.Sołtysiński (red.), Warszawa 2015-2016.
Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 18:52 - Konrad Węgliński