INFORMACJE O EGZAMINIE

 

Warunki zaliczenia egzaminu z prawa handlowego:

 

Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Będzie to test jednokrotnego wyboru; składać się będzie z trzydziestu pytań (w oparciu o zagadnienia stanowiące tematykę wykładu), za prawidłową odpowiedź uzyskuje się jeden punkt, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych"). Czas trwania egzaminu to 30 min.

Skala ocen z testu egzaminacyjnego:

0-14 – 2.0

15-18 – 3.0

19-22 – 3.5

23-25 – 4.0

26-28 – 4.5

29-30 – 5.0

.

Egzamin poprawkowy wygląda tak samo.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2013, godz. 22:52 - Piotr Kędzierski