PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

LITERATURA PRZEDMIOTU

(wybór)

 

 LITERATURA PODSTAWOWA: 

  1. A. Koch, J. Napierała Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2015 
  2. A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, wyd. 2 Warszawa 2018 
  3. System Prawa Handlowego: Prawo umów handlowych, t. 5, red. M. Stec, wyd. 5, Warszawa 2017
  4. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, wyd. 12, Warszawa 2017
  5. W. Kocot, A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2017 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
  1. System Prawa Prywatnego, t. 7, red. J. Rajski, wyd. 3, Warszawa 2011
  2. System Prawa Prywatnego t. 8, red. J. Panowicz-Lipska, wyd. 2, Warszawa 2011 
  3. System Prawa Prywatnego t. 9, red. W.J. Katner, wyd. 2, Warszawa 2015

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 09:16 - Dariusz Bucior