PROF. DR HAB. MARCIN TRZEBIATOWSKI

 

trzebiatowski.jpg

 

ŻYCIORYS NAUKOWY

1995 - stopień magistra prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL; praca magisterska pt. Zakładanie spółki akcyjnej, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza

 

1996 - stopień magistra germanistyki na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie; praca magisterska pt. Entstehung und Verhaltensweise des Treuhandanstalts, napisana pod kierunkiem dr. hab. Piotra Kołtunowskiego

 

1995 - 2000 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL

 

IX 2000 - stopień doktora nauk prawnych; rozprawa pt. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szajkowski (KUL, INP PAN), prof. dr hab. Andrzej Szumański (UJ)

 

od 2000 - adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL

 

2002 - 2003 - stypendium naukowe na Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht w Monachium

 

VI 2008 - stopień doktora habilitowanego; rozprawa pt. Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, recenzenci: prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska (UMCS), dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko (UJ), prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (UŚl), prof. dr hab. Marian Kępiński (UAM)

 

X 2008 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną otrzymana w Konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką na temat własności przemysłowej zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP

 

X 2008 - Dyplom Gratulacyjny Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę habilitacyjną

 

2008 - konsultant Podkomisji ds. Timesharingu, działającej w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości

 

od II 2009 - radca prawny

 

od X 2008 - aplikant rzecznikowski

 

od VIII 2010 - członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

 

od IX 2010 - arbiter w Sądzie Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

 

od XI 2010 - arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

- wykład "Przedsiębiorstwo na rynku europejskim" (europeistyka)

 

- wykład "Prawo konsumenckie"

 

- wykład "Europejskie prawo umów handlowych i prawo spółek"

 

- wykład "Ochrona własności intelektualnej"

 

- seminarium "Prawo konkurencji"

  

 

WYKAZ PUBLIKACJI...


KONSULTACJE

 

 

plan zajęć

 

KONTAKT

 


marcin.trzebiatowski[at]kul.pl

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2021, godz. 12:15 - Michał Hałasa