PROSEMINARIUM 

DR PAWEŁ ZDANIKOWSKI 

 

 

Przedmiotem zajęć jest metodologia pisania pracy dyplomowej i innych prawniczych teksów problemowych, w szczególności: pozyskiwanie materiału źródłowego i bibliograficznego, analiza źródeł, piśmiennictwa i orzecznictwa, poszukiwanie i definiowanie problemów badawczych, konstrukcja tekstu.

Warunkiem zaliczenia jest obecność (na studiach stacjonarnych dopuszczalna jest nieobecność na dwóch zajęciach, a na studiach niestacjonarnych na jednych, każda kolejna powinna być usprawiedliwiona) oraz przedstawienie pracy proseminaryjnej do końca kwietnia 2011 r. (na studiach stacjonarnych) i 15 stycznia 2011 r. (na studiach niestacjonarnych).

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2011, godz. 22:42 - Michał Hałasa