EN: review: Graham Oppy, The Best Argument Against God

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 2

 
Strony/pages: 263-270  

 

DOI 10.18290/rf.2015.63.2-15

 

 

Bibliografia/References:

  1. Oppy G., Ontological Arguments and Belief in God, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1995, s. xi.
  2. Nagel E., Naturalizm w: Filozofia amerykańska. Wybór rozpraw i szkiców historycznych, red. J. Krzywicki, Boston University Press, Boston 1958, ss. 223-238.
  3. Nagasawa Y., The Existence of God. A Philosophical Introduction, Routledge, London and New York 2011, s. 11.
  4. Plantinga A., Bóg, wolność i zło, tł. K. Gurba, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 132-133.
  5. Judycki S., Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s. 132.

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

mgr Błażej Gębura – doktorant w Katedrze Teorii Poznania na Wydziale Filozofii KUL; blazejgebura@gmail.com

 

 

Cytowanie/Citation information:

Gębura, Błażej (review). 2015. "Graham Oppy, The Best Argument Against God" Roczniki Filozoficzne 63, 2: 263-270. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-15.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016, godz. 23:25 - Anna Starościc