EN: review: Marcello PERA, Why We Must Call Ourselves Christians: Liberalism, Europe, Ethics

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 1

 
Strony/pages: 139-200  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-11

 

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

mgr Damian Maziarz – doktorant w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin; e-mail: damian.maziarz.89@wp.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Maziarz, Damian (review). 2015. "Marcello Pera, Dlatego powinniśmy nazywać siebie chrześcijanami. Liberalizm, Europa, Etyka." Roczniki Filozoficzne 63, 1: 139-200, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-11.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2015, godz. 01:03 - Anna Starościc