EN: Jason T. Eberl, Thomistic Principles and Bioethics

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 1

 
Strony/pages: 200-209  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-12

 

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

ks. mgr Tomasz Mamełka – doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin; e-mail: tomaszmamelka@wp.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Mamełka, Tomasz (review). 2015. " Jason T. Eberl, Thomistic Principles and Bioethics." Roczniki Filozoficzne 63, 1: 200-209, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-12.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2015, godz. 01:03 - Anna Starościc