Roczniki Folozoficzne

  1. W dziale Recenzje mieszczą się recenzje aktualnie wydawanych polsko- i obcojęzycznych publikacji z zakresu filozofii. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.
  2. Decyzję w sprawie publikacji recenzji w Rocznikach Filozoficznych podejmuje Redakcja.
  3. Na początku recenzji należy zamieścić dane bibliograficzne (według zasad sporządzania bibliografii przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL) i ogólną liczbę stron recenzowanej pozycji.

Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2012, godz. 16:58 - Anna Starościc