Na LawBlog.pl ukazał się kolejny artykuł: "Wydanie dokumentu akcji jako przesłanka przeniesienia akcji na okaziciela". Dr Dariusz Bucior omawia kontrowersyjny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2015 r. (V CSK 566/14) dotyczący obrotu akcjami na okaziciela.

 

Zachęcamy do lektury!

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2016, godz. 20:02 - Dariusz Bucior