Stopka redakcyjna

 

Gottfried Wilhelm Leibniz: Portret intelektualny (Streszcz.) 20

Gottfried Wilhelm Leibniz: An Intellectual Portrait (Sum.) 20

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-1

 

ARTYKUŁY

Scholastyczne źródła traktatu Gottfryda Wilhelma Leibniza Disputatio metaphysica de principio individui (Streszcz.) 54

Scholastic Sources of Gottfried Wilhelm Leibniz’s Treatise Disputatio metaphysica de principio individui (Sum.) 54

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.65.2-2

Analiza treściowa„Dowodu na istnienie Boga” zaproponowanego przez Leibniza w 1666 roku (Streszcz.) 75

Content Analysis of the Demonstration of the Existence of God Proposed by Leibniz in 1666 (Sum.) 75

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-3

Leibnizjańska koncepcja vinculum substantiale a problem substancji złożonych (Streszcz.) 91

The Leibnizian Doctrine of vinculum substantiale and the Problem of Composite Substances (Sum.) 92

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-4

Leibniz: osobowa identyczność i tożsamość substancji (Streszcz.) 109

Leibniz: Personal Identity and Sameness of Substance 110

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-5 

Zasada racji w interpretacji G.W. Leibniza: Geneza, główne założenia i formy (Streszcz.) 142

The Principle of Reason according to Leibniz: The Origins, Main Assumptions and Forms (Sum.) 143

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.65.2-6

Świat najlepszy z możliwych a chrześcijańska teza o skażeniu świata (Streszcz.) 164

The Best of All Possible Worlds and the Christian Thesis of the Corruption of the World (Sum.) 164

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-7

Locke i Leibniz o percepcji (Streszcz.) 183

Locke and Leibniz on Perception (Sum.) 183

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-8

Iustitia ut caritas sapientis: związek miłości i sprawiedliwości w filozofii prawa G.W. Leibniza (Streszcz.) 204

Iustitia ut caritas sapientis: The Relationship between Love and Justice in G.W. Leibniz’s Philosophy of Right 204

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-9

Współpraca naukowa Leibniza z Adamem KOchańskim SJ (Streszcz.) 221

Leibniz’s Scientific Collaboration with Adam Kochański, S.J. (Sum.) 221

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-10

 

Contents 223

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2017, godz. 16:38 - Anna Karczewska