Szanowni Państwo,

proszę pamiętać o dopełnieniu obowiązku zakodowania się na zajęcia.

dr hab. A. Herbet, prof. KUL

 

 

Warunki uczestnictwa i zaliczenia seminarium doktoranckiego:

 

  • seminarzyści I roku – uzgodnienie tematu pracy;
  • seminarzyści II roku – uzgodnienie tytułu i konspektu pracy, wykonanie pełnej kwerendy bibliograficznej w zakresie literatury polskiej;
  • seminarzyści III roku – złożenie co najmniej 1 rozdziału pracy;
  • seminarzyści IV roku – złożenie I wersji całej pracy doktorskiej.

 

Ponadto każdy uczestnik seminarium jest zobowiązany złożyć do druku co najmniej 1 publikację naukową (artykuł, glosę) rocznie oraz wziąć udział w posiedzeniu Instytutu Prawa lub publicznej obronie odbywającej się na Wydziale.

 

Terminy posiedzeń seminarium doktoranckiego w roku akademickim 2014/2015

Spotkania będą się odbywać w sobotę, w godzinach 09:00-12:00 (s. C-752), w następujących terminach:

 

04.10.2014

22.11.2014

13.12.2014

24.01.2015

21.02.2015

21.03.2015

25.04.2015

23.05.2015

13.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 15:18 - Andrzej Herbet