SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z PRAWA HANDLOWEGO - IV ROK PRAWA (STUDIA STACJONARNE)

PROWADZĄCY: DR HAB. ANDRZEJ HERBET, PROF. KUL

 

 

Ramowy plan pracy seminarium magisterskiego z prawa handlowego

 

 

 27.02.2017 – ustalenie (ostatecznie) tematów prac magisterskich

 06.03.2017 – utworzenie spółki jawnej

 13.03.2017 – utworzenie spółki komandytowej, proces wierzyciela przeciwko spółce jawnej / komandytowej i jej wspólnikom

 20.03.2017 – proces… j/w (cd.)

 27.03.2017 – utworzenie spółki z o.o.

 03.04.2017 – utworzenie… j/w (cd.)

 10.04.2017 – zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. / zamknięcie roczne

 24.04.2017 – proces przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

 08.05.2017 – proces o uchylenie / stwierdzenie nieważności uchwały NZW

 15.05.2017 – proces… j/w (cd.)

 22.05.2017 – regulamin zarządu, rady nadzorczej, WZA spółki akcyjnej

 29.05.2017 – regulaminy… j/w (cd.), uchwały zarządu i rady nadzorczej

 05.06.2017 – przekształcenie spółki cywilnej / jawnej w spółkę z o.o.

 12.06.2017 – przekształcenie przedsiębiorcy indywidualnego w spółkę z o.o.

 19.06.2017 – ostatnie zajęcia w semestrze; zaliczenie zajęć

 

Warunki uzyskania zaliczenia:

  1.  Aktywna obecność na zajęciach (max. dwie nieobecności w semestrze).
  2.  W I semestrze - przygotowanie glosy do orzeczenia SN, TK lub ETS.
  3.  W II semestrze - przedstawienie propozycji tematu pracy magisterskiej; prezentacja konspektu, wyników badań bibliograficznych i podstawowych problemów badawczych.

 

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017, godz. 10:48 - Adrian Dziekan