Kim jest filozof? To ktoś, kto myśli krytycznie, widzi więcej, bardziej dogłębnie i potrafi lepiej odnaleźć się w zróżnicowanym społeczeństwie, dzięki czemu może zaoferować unikalne na rynku pracy umiejętności. Studia na Wydziale Filozofii KUL – jednym z najstarszych, a zarazem najlepszych wydziałów filozofii w kraju – dają to wszystko, a nawet więcej: możliwość nieskrępowanego intelektualnego rozwoju i realizowania własnych pasji.

 

Od początku istnienia uczelni – a zatem od ponad stu lat – zgłębiamy fundamentalne pytania dotyczące świata i człowieka. Czerpiemy z dorobku filozofii klasycznej, a zarazem bierzemy aktywny udział w aktualnie prowadzonych debatach, poszukując racjonalnych rozwiązań dla istotnych problemów współczesnej rzeczywistości. Uczymy naszych absolwentów wytrwałości w poszukiwaniu prawdy, sztuki jasnego myślenia i mówienia, argumentacji i wrażliwości na wartości.

 

Co oferujemy?

 

Kierunki studiów realizowane na Wydziale Filozofii obejmują – oprócz filozofii w języku polskim i angielskim – kognitywistykę, retorykę, a także anglojęzyczne studia z antropologii stosowanej (applied antropology). Choć każdy z nich cechuje się własną specyfiką, wznoszą się one na wspólnych fundamentach. Dzięki temu każdy z naszych absolwentów posiada gruntowną wiedzę w zakresie: (a) historii filozofii, dzięki której świadomy jest podstawowych pojęć i problemów, niejednokrotnie nurtujących nas aż do dzisiaj; (b) logiki i metodologii, które pozwalają mu na precyzję wypowiedzi, skuteczną argumentację i kontrargumentację; (c) metafizyki, dającej wiedzę na temat odpowiedzi na najbardziej ogólne pytania, dotyczące świata, człowieka i Boga; (d) etyki, w szczególności tej związanej z personalizmem, współtworzonym przez profesora naszego Wydziału, Karola Wojtyłę – Jana Pawła II.

 

Co możesz zyskać?

 

Studia na Wydziale Filozofii KUL dają możliwość intelektualnego rozwoju pod okiem kompetentnej i życzliwej kadry, w stymulującym, wielokulturowym środowisku. Nasi studenci mogą przyłączyć się do Koła Filozofii Studentów KUL, brać udział w licznie organizowanych konferencjach (m.in. w Tygodniu Filozoficznym, którego tradycja sięga przeszło sześćdziesięciu lat), anglojęzycznych wykładach gościnnych prowadzonych przez najważniejszych filozofów świata i szkołach letnich. Dzięki wykorzystaniu tych inicjatyw nasi studenci i absolwenci otrzymują liczne wyróżnienia, nagrody, stypendia i granty, a także odnoszą sukcesy na polu zawodowym.

 

Wydział Filozofii intensywnie współpracuje z czołowymi ośrodkami filozoficznymi na świecie. Co roku gościmy u siebie największych uczonych, takich jak np. John Searle, Simon Blackburn, Peter van Inwagen, Richard Swinburne czy John Cottingham. Nasi pracownicy realizują międzynarodowe projekty badawcze i publikują w najlepszych czasopismach. Stanowi to nie tylko potwierdzenie renomy Wydziału, ale zapewnia również naszym studentom możliwość uczestnictwa w najbardziej aktualnych dyskusjach filozoficznych.

 

Co filozof może zaoferować przyszłemu pracodawcy?

 

Bardzo wiele! Umiejętność analitycznego, logicznego myślenia, staranne formułowanie wypowiedzi, umiejętności miękkie, gotowość do szybkiego i efektywnego zdobywania nowej wiedzy – to właśnie cechy, jakie daje wykształcenie filozoficzne. Wielość ścieżek realizowanych na naszym Wydziale pozwala spełniać swoje indywidualne pasje w zakresie informatyki, logiki i sztucznej inteligencji, etyki, filozofii sztuki czy filozofii religii. Absolwent naszego Wydziału zyskuje zatem zarówno konkretne umiejętności, jak i elastyczność, tak cenną na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2022, godz. 21:42 - Andrzej Zykubek