V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego

Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce”

Kazimierz Dolny, 9-11 października 2015 r.

 

 

Program:

9 października 2015 r. (piątek)

15.00 – 15.10 Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński (KUL) – Wprowadzenie do obrad

 

15.10 – 16.00 I Sesja przewodniczy Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (UMCS)

15.10 – 15.20 Dr hab. Ewa Gajda, Prof. US (US) – Sztuka sakralna w prawotwórczej działalności Justyniana I

15.20 – 15.30 Dr Ireneusz Jakubowski (UŁ) – Czy o prawie rzymskim można śpiewać?

15.30 – 15.40 Dr hab. Marzena Dyjakowska, Prof. KUL (KUL) – Captes testamenta senum, czyli Horacy o polowaniu na spadki

15.40 – 15.50 Dr hab. Piotr Niczyporuk, Prof. UwB, (UwB) – Justynian i jego juryści
u Benjamina Constanta

15.50 – 16.00 Dr Agata Łuka (KUL) – Całus Everaertsa. Ars interpretandi

16.00 – 16.30 Dyskusja

 

17.00 – 17.50 II Sesja przewodniczy Prof. Dr hab. Maria Zabłocka (UW)

17.00 – 17.10 Prof. dr hab. Jan Zabłocki (UKSW) – Prawo w służbie komedii Plauta

17.10 – 17.20 Dr hab. Anna Tarwacka, Prof. UKSW (UKSW) – Zamienić stare na nowe, czyli prawo i sztuka w Philogelosie.

17.20 – 17.30 Dr Aldona Rita Jurewicz (UWM) – Terencjusz (Mostellaria vv. 795-798): relacje między sui a alieni iuris w rzymskiej comedia nova.

17.30 – 17.40 Dr Adam Świętoń (UWM) – Starorzymska disciplina militaris w literaturze okresu późnego cesarstwa rzymskiego. Fakty i sentymenty

17.40 – 17.50 Dr Elżbieta Loska (UKSW) – Plaut o aktorach i teatrze

17.50 – 18.20 Dyskusja

 

 

 

10 października 2015 r. (sobota)

 

10.00 – 10.40 III Sesja przewodniczy Dr hab. Joanna Misztal-Konecka, Prof. KUL (KUL)

10.00 – 10.10 Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz, (Uniwersytet SWPS Warszawa) – Reguły prawne zawarte w Digestach Justyniana jako element dekoracyjny w architekturze

10.10 – 10.20 Dr Krzysztof Szczygielski (UwB) – Tradycje prawa rzymskiego w dekoracjach architektonicznych wybranych budynków Stanów Zjednoczonych Ameryki

10.20 – 10.30 Dr Anna Kosińska (KUL) – "Fascii littori" i EUR 42 – reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego.

10.30 – 10.40 Dr Katarzyna Kolendo-Korczak (Instytut Sztuki PAN) – Ilustracja przepisów prawnych w dekoracji Sali Rady Ratusza Staromiejskiego w Toruniu z 1603 r. i jej europejski kontekst.

10.40 – 11.10 Dyskusja

 

11.40 – 12.10 IV Sesja przewodniczy Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz (Uniwersytet SWPS Warszawa)

11.40 – 11.50 Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (UMCS) – Obrazki z życia rzymskich wyzwoleńców i niewolników w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Książąt Czartoryskich
w Krakowie

11.50 – 12.00 Dr Dobromiła Nowicka (UWr) – Kilka słów o strojach Rzymianek w kontekście ochrony dobrego imienia

12.00 – 12.10 Dr Arkadiusz Adamczuk (KUL) – Pies u stóp sędziego. Kilka uwag na temat ikonografii prawniczej

12.10 – 12.30 Dyskusja

 

15.30 – 16.10 V Sesja przewodniczy Prof. dr hab. Jan Zabłocki (UKSW)

15.30 – 15.40 Dr Przemysław Kubiak (UŁ) – Kazus Teodory - między prywatą a racją stanu, czyli o tym, kiedy żal popłaca

15.40 – 15.50 Dr Aleksandra Szymańska (UWr) – Oszczerstwo według Apellesa

15.50 – 16.00 Dr Agnieszka Skrodzka (UKSW) Królobójstwo i kara za obrazę majestatu
w ikonografii nowożytnej

16.00 – 16.10 Dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) – Prawo rzymskie w ogrodzie

16.10 – 16.30 Dyskusja

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa

 

17.00 – 17.40 VI Sesja przewodniczy Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk (UMCS/ UG)

17.00 – 17.10 Dr Romana Rupiewicz (UKSW) – Sąd nad sędziami w niemieckim malarstwie nowożytnym

17.10 – 17.20 Mgr mjr Wińczysław Jastrzębski (Żandarmeria Wojskowa, KUL) – Barwy
i symbole Żandarmerii Wojskowej

17.20 – 17.30 Mgr Dominika Zybała, Mgr Kamil Wiciński (KUL) – E pluribus unum - wpływ symboliki starożytnego Rzymu na korzenie państwowości i prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zagadnienia wybrane 

17.30 – 18.00 Dyskusja

18.00 - Zakończenie obrad

Autor: Izabela Leraczyk
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015, godz. 09:39 - Izabela Leraczyk