W dn. 24-25 czerwca 2011 r. pracownicy Katedry: prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, dr Paweł Zdanikowski i mgr Rafał Ostrowski wzięli udział w VI Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów, organizowanym przez Katedry: Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Prawa Cywilnego i Rodzinnego oraz Prawa Cywilnego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja była poświęcona perspektywie uchwalenia nowego Kodeksu cywilnego oraz problematyce czynów niedozwolonych w prawie polskim i porównawczym.

Autor: Andrzej Herbet
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 09:42 - Andrzej Herbet