W dn. 21-24 września 2011 r. pracownicy naszej Katedry: prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, dr Paweł Zdanikowski, mgr Michał Hałasa i mgr Rafał Ostrowski wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego w Białowieży, zorganizowanym przez Zakład Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu w Białymstoku. Tegoroczny Zjazd Katedr odbywał się pod hasłem "Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym". Prof. KUL dr hab. A. Herbet wygłosił referat nt. "Pojęcie i koncepcja legislacyjna prokury - uwagi na tle art. 109[1] i nast. kodeksu cywilnego oraz art. 168 i nast projektu księgi I kodeksu cywilnego", a dr P. Zdanikowski referat nt. "Organizacja a efektywność systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - wyniki badań empirycznych".

Autor: Andrzej Herbet
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 11:16 - Andrzej Herbet