W dniach 24 – 25 września 2015 roku pracownicy katedry: prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, dr Paweł Zdanikowski i mgr Piotr Kędzierski uczestniczyli w X Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego w Rzeszowie. Zjazd organizowany był pod hasłem „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym”.

 

W toku obrad pracownicy katedry wygłosili następujące referaty: prof. Andrzej Herbet: O potrzebie zmian regulacji rozporządzania prawami udziałowymi w spółkach handlowych, dr Paweł Zdanikowski: Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mgr Piotr Kędzierski: Czy teoria organów jest jeszcze prawu spółek potrzebna?

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2015, godz. 19:48 - Piotr Kędzierski