Sympozjum połączone było ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. W jego trakcie, w dniu 14 maja 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2014, godz. 04:10