W dniach 19-20 września 2019 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego. Tematem przewodnim było Prawo handlowe między teorią, praktyką, a orzecznictwem. 

 

Wśród znamienitych przedstawicieli środowiska naukowego udział wzięli  dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL oraz dr Dariusz Bucior przedstawiając wspólne wystąpienie pt. "Umocowanie do reprezentowania a prawo do reprezentowania handlowej spółki osobowej", a także dr hab. Marcin Trzebiatowski prof. KUL z referatem pt. "Zakaz konkurencji wspólników w spółkach kapitałowych – uwagi na tle orzecznictwa" afiliowani przy Katedrze Prawa Handlowego KUL.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu!

 

 

Autor: Adrian Dziekan
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019, godz. 16:16 - Adrian Dziekan