INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW:

 

 

Uchwała Senatu KUL w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania (od 1 października 2013 r.).

NOWELIZACJA: Uchwała Senatu KUL z dnia 28 listopada 2013 r.

 

 

REGULAMIN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FILOZOFII

Regulamin

 

SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filozofii razem z trzema egzemplarzami pracy dyplomowej:

  1. oświadczenie (oświadczenie generowane jest na platformie e-kul przy składaniu pracy w formie elektronicznej)
  2. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
  3. indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta
  4. fotografie do dyplomu – 4 szt., format: 4,5 X 6,5 cm.

 

 

DYPLOM W JĘZYKU ANGIELSKIM

Na pisemny wniosek absolwenta Uniwersytet wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski

 

 

wzory podań

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 14:28 - Andrzej Zykubek