Informacje dla Studentów/Zdalne nauczanie

UWAGA!!!
PRZY NAZWISKACH ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI DO WŁAŚCIWYCH STRON

 

INFORMUJE SIĘ, ŻE KONTAKT, POZA WSKAZANYMI PONIŻEJ FORMAMI ZWIĄZANYMI Z REALIZACJĄ ZDALNEGO NAUCZANIA, MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ POD ADRESAMI E-MAIL POSZCZEGÓLNYCH PROWADZĄCYCH

 

Pracownicy Katedry Postępowania Karnego

 

Kierownik Katedry: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

 

Utworzono grupy seminaryjne na aplikacji TEAMS, gdzie na bieżąco przekazywane są materiały do pracy, uwagi do prac magisterskich, kazusy, rozwiązania kazusów. Zajęcia mają formę interaktywną - prowadzone są konwersacje za pomocą czatu dostępnego na TEAMS.

 

Wykład – utworzono grupę/zespół TEAMS dla wszystkich studentów. Zamieszczane tam są prezentacje do poszczególnych wykładów, przykładowe pytania testowe (egzaminacyjne) do poszczególnych wykładów oraz kazusy.

 

Wszelkie bieżące informacje dotyczące zdalnego nauczania znajdują się w zakładce "Informacje dla Studentów" na stronie Katedry. Przekazywane są one również z wykorzystaniem MS TEAMS. Możliwy jest także kontakt mailowy. 

 

Kontakt e-mail: malgorzata.wasek-wiaderek@kul.pl

 

 

dr Iwona Bień-Węgłowska, adiunkt

 

Zajęcia realizowane są zdalnie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle w terminach wynikających z planu zajęć.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań możliwy jest także kontakt mailowy.

 

Kontakt e-mail: iweglowska@kul.pl

 

 

dr Joanna Dzierżanowska, asystent

 

Materiały dydaktyczne i informacje udostępniane są na stronie prowadzącej na e-kul, w zakładce "Dydaktyka". Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle. Możliwy jest także kontakt mailowy.

 

Kontakt e-mail: jdzier@kul.pl

 

 

dr Grzegorz Skrobotowicz, adiunkt

 

Wszystkie bieżące informacje i materiały z prowadzonych zajęć są umieszczane na stronie pracowniczej. Możliwy jest także kontakt mailowy.

 

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl

 

 

dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz 

 

Do niedawna na stronie pracowniczej na e-kul, w zakładce „Dydaktyka”, a aktualnie już w zamkniętych grupach prowadzonych na portalu społecznościowym Facebook, sukcesywnie zamieszczane są materiały, dotyczące tematyki poszczególnych zajęć (opracowania zagadnień, wzory pism procesowych, kazusy do rozwiązania, inne prezentacje i materiały).

 

Wszelkie bieżące informacje publikowane są zarówno na stronie pracowniczej na e-kul, jak i na grupach założonych na Facebooku. Kontakt możliwy jest drogą mailową, za pośrednictwem aplikacji Messenger oraz z wykorzystaniem program Microsoft Teams. Warsztaty z Postępowania karnego będą cyklicznie odbywać się w formie wideokonferencji z wykorzystaniem programu Microsoft Teams (w ramach online-spotkań będą omawiane rozwiązania poszczególnych partii kazusów, zadawanych sukcesywnie do rozwiązania w nawiązaniu do udostępnianych opracowań).

 

Linki do poszczególnych grup zajęciowych stworzonych na Facebooku znajdują się na stronie na e-kul.

 

Jednocześnie informuje się, że za pośrednictwem odpowiedniej grupy możliwe jest, w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r., dokonywanie zapisów na obowiązkowe praktyki studenckie w Prokuraturze (link na stronie).

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@kul.pl

 

 

mgr Adrian Zbiciak, asystent

 

Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem zamkniętej grupy na Facebooku - odesłanie na stronie na e-kul w zakładce „Dydaktyka”. Pod materiałami zamieszczanymi w ramach grupy otwarta jest dyskusja. Prawidłowe rozwiązania będą omawiane poprzez transmisję online za pośrednictwem narzędzia "Zoom" - do większych telekonferencji.  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem Microsoft Teams.   

 

Kontakt e-mail: adrianzbiciak@op.pl

 

Doktoranci stacjonarni

 

mgr Paulina Duda, doktorant

 

Opracowane materiały (prezentacje, kazusy, skany dokumentów) zamieszczane są w zakładce "Dydaktyka" na stronie prowadzącej na e-kul. Bieżące informacje dotyczące prowadzonych zajęć przekazywane są via mail oraz  przez stronę facebookową Katedry. Zaliczenie materii realizowanej na zajęciach następuje poprzez przesłanie rozwiązań kazusów.

 

Kontakt e-mail: paulina.duda2692@gmail.com

 

 

mgr Katarzyna Krzyżanowska, doktorant

 

Zajęcia prowadzone są na platformie Office365 (Microsoft Teams) na której zamieszczone są materiały (prezentacje, opracowania, materiały audiowizualne). Co tydzień przesyłane są kazusy, których rozwiązania studenci odsyłają prowadzącemu w wyznaczonym terminie, a po ich sprawdzeniu każdy otrzymuje indywidualne uwagi. Co tydzień prowadzący jest dostępny w ustalonych godzinach na czacie zespołu, co umożliwia przeprowadzenie konsultacji online w czasie rzeczywistym.

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020, godz. 22:37 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek