Terminy konsultacji pracowników Katedry

 

Kierownik: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

 

Konsultacje w czasie letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej

23 czerwca, godz. 8.00-9.00 (MS Teams)

28 czerwca, godz. 9.00-10.00 (MS Teams).

9 lipca, godz. 18.00-19.00 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Iwona Bień-Węgłowska, adiunkt

 

Konsultacje w semestrze letnim: środa, godz. 13.20-14.10 (MS Teams); czwartek, godz. 13.20-14.10 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Joanna Dzierżanowska, asystent

 

Konsultacje w semestrze letnim: wtorek, godz. 10.00-11.40 (MS Teams).

 

Konsultacje w semestrze letnim (studia niestacjonarne): 27.03.2021 r., godz. 16.40-17.25; 24.04.2021 r., godz. 15.50-16.35; 29.05.2021 r., godz. 17.30-18.15 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Grzegorz Skrobotowicz, adiunkt

 

Konsultacje w semestrze letnim: czwartek, godz. 17.30-19.10 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz

 

Konsultacje w semestrze letnim: piątek, godz. 17.30-19.10 (MS Teams) - począwszy od dnia 26 lutego 2021 r.

 

Konsultacje w semestrze letnim (studia niestacjonarne): 13.03.2021 r., godz. 16.40-17.25; 24.04.2021 r., godz. 15.50-16.35; 15.05.2021 r., godz. 16.40-17.25; 05.06.2021 r., godz. 15.50-16.35 (MS Teams).

 

Konsultacje (link do zespołu): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae31e8d370d85499893136bae7e1b3c37%40thread.tacv2/conversations?groupId=d029a82e-a2cb-42df-bc66-4d23ac48d227&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Adrian Zbiciak, asystent

 

Konsultacje w semestrze letnim: czwartek, godz. 15.50-17.30 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Paulina Duda, doktorant

 

Konsultacje w semestrze letnim: wtorek, godz. 14.10-15.40 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Katarzyna Krzyżanowska, doktorant

 

Konsultacje w semestrze letnim: wtorek, godz. 18.20-20.00 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim 

 

 

mgr Tymon Markiewicz, doktorant

 

Konsultacje w semestrze letnim: czwartek, godz. 8.20-9.50 (MS Teams).

 

 

mgr Wioletta Pytka, doktorant

 

Konsultacje w semestrze letnim: czwartek, godz. 11.40-13.20 (MS Teams)

 

Rozkład zajęć w roku akademickim 

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2021, godz. 19:25 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek