Terminy konsultacji pracowników Katedry

 

Kierownik: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

 

Konsultacje w semestrze zimowym: poniedziałek, godz. 9.10-10.40 (MS Teams)

 

Uwaga !!!

w dniu 4 stycznia 2021 r. konsultacje wyjątkowo nie odbędą się w godz. 9.10-10.40 tylko w godz. 19.10-20.40. Powodem jest mój udział w konferencji organizawanej przez naszą Katedrę na platformie TEAMS. 

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Iwona Bień-Węgłowska, adiunkt

 

Konsultacje w semestrze zimowym: czwartek, godz. 8.20-9.50 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Joanna Dzierżanowska, asystent

 

Konsultacje w semestrze zimowym: środa, godz. 12.30-14.00 (MS Teams).

 

Konsultacje w semestrze zimowym (studia niestacjonarne): 28.11.2020 r., godz. 12.30-13.15; 13.12.2020 r., godz. 12.30-13.15.

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Grzegorz Skrobotowicz, adiunkt

 

Konsultacje w semestrze zimowym: środa, godz. 17.30-19.00 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz

 

Konsultacje w semestrze zimowym: wtorek, godz. 15.50-17.20 (MS Teams).

 

Konsultacje w semestrze zimowym (studia niestacjonarne): 24.10.2020 r., godz. 17.30-18.15; 14.11.2020 r., godz. 14.10-14.55; 05.12.2020 r., godz. 18.15-19.00; 23.01.2021 r., godz. 14.10-14.55 (MS Teams).

 

Konsultacje (link do zespołu): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae31e8d370d85499893136bae7e1b3c37%40thread.tacv2/conversations?groupId=d029a82e-a2cb-42df-bc66-4d23ac48d227&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Adrian Zbiciak, asystent

 

Konsultacje w semestrze zimowym: poniedziałek, godz. 18.20-19.50 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Paulina Duda, doktorant

 

Konsultacje w semestrze zimowym: konsultacje zawieszone z uwagi na brak prowadzenia zajęć w semestrze zimowym (kontakt mailowy lub za pośrednictwem MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Katarzyna Krzyżanowska, doktorant

 

Konsultacje w semestrze zimowym: środa, godz. 18.20-19.50 (MS Teams).

 

Rozkład zajęć w roku akademickim 

 

 

mgr Tymon Markiewicz, doktorant

 

Konsultacje w semestrze zimowym: czwartek, godz. 8.20-9.10; 10.00-10.50 (MS Teams).

 

 

mgr Wioletta Pytka, doktorant

 

Konsultacje w semestrze zimowym: poniedziałek, godz. 12.30-14.00 (MS Teams)

 

Rozkład zajęć w roku akademickim 

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2020, godz. 12:46 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek