Terminy konsultacji pracowników Katedry

 

Kierownik: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

 

Konsultacje w czasie letniej sesji egzaminacyjnej, w tym poprawkowej:

sobota, 15 czerwca 2019 r., godz. 13.30 - 15.00, p. C-533;

poniedziałek, 24 czerwca 2019 r., godz. 18.30-20.00, p. C-533.

piątek, 5 lipca 2019 r., godz. 12.30-14.00;

czwartek, 11 lipca 2019 r., godz. 12.00-13.00. W tym dniu w czasie konsultacji możliwe jest również zdawanie egzaminu poprawkowego przez osoby, które nie mogły stawić się na egzamin w dniu 5 lipca i ich nieobecność na egzaminie była usprawiedliwiona, jak również osoby, które zdawały egzamin po raz pierwszy w terminie poprawki ale go nie zdały (dla tych osób jest to tzw. "drugi termin w sesji").

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Joanna Dzierżanowska, asystent

 

Konsultacje w czasie letniej sesji egzaminacyjnej:

25 czerwca 2019 r., godz. 13.00-14.30, p. C-533;

30 czerwca 2019 r., godz. 12.00-13.00, p. C-533.

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz

 

Konsultacje w czasie letniej sesji egzaminacyjnej:

18 czerwca 2019 r., godz. 9.30-11.00, p. C-533;

24 czerwca 2019 r., godz. 12.00-13.30, p. C-533.

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Paulina Duda, doktorant

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Katarzyna Krzyżanowska, doktorant

 

Rozkład zajęć w roku akademickim 

 

 

mgr Tymon Markiewicz, doktorant

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Adrian Zbiciak, doktorant

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2019, godz. 14:05 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek