Informacje dla Studentów/information for Students

Uwaga Studenci III roku !!!

 

Treść kolejnych wykładów, jak również inne materiały pomocne do przygotowania do egzaminu, zamieszczam sukcesywnie na Platformie Office365, w Microsoft Teams. Zapraszam każdego Studenta do dołączenia do naszego Zespołu - jest nas już blisko 100 !

Za pośrednictwem Microsfort Teams można też na bieżąco kontaktować się ze mną. 

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

Uwaga seminarzyści IV roku (Seminarium postępowanie karne) !!!

 

W związku z przejściem na pracę zdalną, proszę Państwa o logowanie się do platformy Office365. Będziemy pracować za pomocą Microsoft Teams, zgodnie z zaleceniem Działu Teleinformatycznego KUL.

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek  

 

UWAGA SEMINARZYŚCI V roku (seminarium postępowanie karne) !!!!
 
W związku z przejściem na pracę  zdalną, przekazuję Państwu garść informacji:
1). utworzyłam swoje konto na platformie Office365, która jest też dostępna dla studentów. Można tam utworzyć grupę i kontaktować się, wymieniać materiałami. Zachęcam Państwa do logowania się do tej platformy, co ułatwi komunikację;

2). W razie pytań dotyczących prac magisterskich, proszę je póki co kierować mejlowo (malwasek@interia.pl);

3). Terminy oddania kompletnych prac magisterskich nie są zmienione. Gotowe prace mogą być przesyłane mejlem lub umieszczenie na ww. platformie najpóźniej do dnia 21 kwietnia br. Jeżeli spotkamy się przed tym terminem, to poproszę o wydruk pracy.
 
Życzę wszystkim dużo zdrowia i wytrwałego pisania prac.
Małgorzata Wąsek-Wiaderek  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020, godz. 19:03 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek