EN:

The Shortest Axioms of Łukasiewicz’s Modal Logic

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 2

 
Strony/pages: 5-9  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-1

 

Streszczenie

Pokazujemy, że formuła CLpEqLq aksjomatyzuje logikę modalną Łukasiewicza i nie istnieje krótszy aksjomat dla tej logiki.

 

Summary

We show that the formula CLpEqLq axiomatizes Łukasiewicz’s modal logic and that there exists no shorter axiom for it.

 

 

Słowa kluczowe: aksjomatyzacja; logika modalna.

Key words: axiomatization; modal logic.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Lemmon, E[dward] J. „Algebraic semantics for modal logics II”. The Jornal of Symbolic Logic 31 (1996), 2:191–218.
  2. Łukasiewicz, Jan. „A system of modal logic”. The Journal of Computing Systems 1 (1953), 3: 111–149.

  3. Tkaczyk, Marcin. „On axiomatization of Łukasiewicz’s four-valued modal logic”. Logic and Logical Philosophy 20 (2011), 3: 215–232.

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Dr hab. Zdzisław Dywan, Prof. KUL – Katedra Podstaw Informatyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: zdzislaw.dywan@kul.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Dywan, Zdzisław. 2016. Najkrótsze aksjomaty modalnej logiki Łukasiewicza. "Roczniki Filozoficzne" 64, 2: 5-9, DOI: 10.18290/rf.2016.64.2-1.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2016, godz. 08:24 - Anna Starościc