Dr hab. Jan Izdebski powołany na Sędziego Sądu Giełdowego

Informujemy, że Pan dr hab. Jan Izdebski, kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego KUL, został decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powołany na Sędziego Sądu Giełdowego nowej kadencji, która rozpoczęła się 1 lipca 2019 r.

 

Prosimy Pana Profesora o przyjęcie serdecznych gratulacji.

 

 

 


Ks. prof. Włodzimierz Broński oraz dr Grzegorz Skrobotowicz powołani w skład IV kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Z radością i satysfakcją informujemy, iż Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny RP Pan Zbigniew Ziobro decyzją z dnia 18 czerwca 2019 roku powołał

Księdza Profesora Włodzimierz Brońskiego, Kierownika Katedry Negocjacji i Mediacji WPPKiA KUL oraz dr. Grzegorza Skrobotowicza z Katedry Prawa Karnego Wykonawczego w skład

IV kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

Księdzu Profesorowi i Panu Doktorowi  serdecznie gratulujemy!


Odeszła do Pana Mama dr. Krzysztofa Dobieżyńskiego

Z głębokim żalem informujemy o śmierci 

Pani Celestyny Dobieżyńskiej,

 Mamy Pana Doktora Krzysztofa Dobieżyńskiego.

Panu Doktorowi składamy kondolencje i najszczersze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 czerwca 2019 roku o godz. 12.00

w Lublinie w kościele parafialnym pw. Najświętszego Zbawiciela, który znajduje się na terenie cmentarza przy ul. Unickiej.


Wręczenie nagród w konkursie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 7 czerwca 2019 roku Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala podsumowująca „Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną w zakresie nauk prawnych”. Wśród laureatów konkursu znaleźli się Pan dr hab. Filip Ciepły (III miejsce za pracę habilitacyjną) oraz Pani dr Edyta Sylwia Nafalska (III miejsce za prace doktorską).

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia


Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla studentów WPPKiA

Z satysfakcją informujemy o przyznaniu naszym Studentom: pani Karolinie Piaseckiej i panu Tomaszowi Rafałowi Kazikowi stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. Uroczystość wręczenia stypendiów studenckich miała miejsce się w dniu 30 maja 2019 r. w Sali Głównej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

 

Serdecznie gratulujemy

 

 


III Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

Katedra Praw Człowieka KUL zaprasza na mięzynarodową konferencję w ramach III Europejskiego Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt.

"Public Health and Human Rights Law: Challenges and Priorities in International and Domestic Safety Regulations"

Lublin, 29 maja 2019 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala CTW-102

 

prosimy o zapoznanie się z programem konferencji

 

 


O. prof. dr hab. Wieslaw Bar wybrany do składu Rady Doskonałości Naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. Z radością informujemy, że w gronie pracowników KUL powołanych do jej składu znalazł się o. prof. dr hab. Wiesław Bar, pracownik naukowy Instytutu Prawa Kanonicznego.

Rada Doskonałości Naukowej od 1 czerwca 2019 r. rozpocznie działalność w miejsce Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i będzie nadzorować przebieg indywidualnych postępowań awansowych.

 

Czcigodnemu Ojcu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje.

 

 


Wykłady Pani prof. Allyn Taylor (Washington School of Law)

W dniach 27-31 maja, gościem specjalnym Katedry Praw Człowieka jest wybitna specjalistka z zakresu prawa zdrowia publicznego, Pani Prof. J.D., LL.M, J.S.D. Allyn Taylor z Uniwersytetu of Washington School of Law. Życiorys Pani Profesor na stronie Uniwersytetu Georgetown. Pani Profesor przeprowadzi zajęcia z obszaru Global Health Law.

 

czytaj więcej

 

 

 


Przedstawiciele WPPKiA KUL wśród laureatów "Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych” Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Z radością i dumą informujemy, że w „Konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych” Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, pokonując silną konkurencję, na podium znaleźli się Przedstawiciele Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Wśród najlepszych prac habilitacyjnych wyróżniono pracę „Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce” pana dr hab. Filipa Ciepłego (III miejsce)

Wśród najlepszych prac doktorskich na wyróżnienie zasłużyła praca „Dyskrecjonalność władzy sędziego w kanonicznym procesie karno-sądowym” pani dr Edyty Sylwii Nafalskiej (III miejsce), której Promotorem jest ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Uroczysta Gala odbędzie się 7 czerwca 2019 r., w siedzibie IWS przy Krakowskim Przedmieściu 25 w Warszawie, o godz. 15.00.