Gratulacje

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 20 grudnia 2021 roku

Minister Infrastruktury powołał

pana dr. hab. Dominika Tyrawę, adiunkta

w Katedrze Prawa Administracyjnego WPPKiA KUL

na członka Rady Naukowej Instytut Badawczego Dróg i Mostów.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi! 


Konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo,
do 18 lutego 2022 r. godz. 16:00 MEiN prowadzi nabór wniosków w ramach I edycji programu Perły Nauki. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia lub studentom po ukończeniu 3 albo 4 roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

 

Szczegóły konkursu


Organizacja zajęć na WPPKiA w dniach 10 - 27 stycznia 2022 r.

  1. Administracja (stacjonarne, I stopnia) - studia w naprzemiennym trybie kształcenia; w tygodniu zajęć w formie zdalnej niektóre zajęcia odbywają się w trybie online i mieszanym (ogólnouniwersyteckie i misyjne oraz zajęcia, na których prowadzenie online wyraził zgodę Prodziekan ds kształcenia), zgodnie z rozkładem zajęć z października 2021 r

Okres

zajęcia w formie zdalnej

zajęcia w formie stacjonarnej i online lub mieszanej zgodnie z rozkładem zajęć z października 2021

10 - 14 stycznia

I, II rok

III rok

17 - 27 stycznia

III rok

I, II rok

 

  1. Administracja (stacjonarne, II stopnia) - stacjonarnie z wyjątkiem niektórych zajęć odbywających się w trybie online na które wyraził zgodę Prodziekan ds kształcenia oraz zajęć ogólnouniwersyteckich i misyjnych, zgodnie z rozkładem zajęć z października 2021 r.

  2. Europeistyka, Prawo Unii Europejskiej - stacjonarnie

  3. Prawo (stacjonarne, jednolite, magisterskie)

studia w naprzemiennym trybie kształcenia:

 

Okres

zajęcia w formie zdalnej

zajęcia w formie stacjonarnej
i mieszanej zgodnie z rozkładem zajęć

z października 2021

10 - 14 stycznia

rok I, II, III

rok IV i V

17 - 27 stycznia

rok IV i V

rok I, II, III

 

  1. Prawo (niestacjonarne, jednolite, magisterskie) - zjazdy w trybie stacjonarnym co dwa tygodnie;

  2. Prawo kanoniczne (stacjonarne, jednolite, magisterskie) - stacjonarnie z wyjątkiem niektórych zajęć odbywających się w trybie online, na które wyraził zgodę Prodziekan ds kształcenia;

  3. Prawo kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie) – w trybie zdalnym, zgodnie z rozkładem zajęć;

  4. Prawo w biznesie (stacjonarne, II stopnia) - stacjonarnie z wyjątkiem niektórych zajęć odbywających się w trybie online, na które wyraził zgodę Prodziekan ds. kształcenia;

  5. Prawo (studia doktoranckie) - bez zmian, w trybie zdalnym.

 


Życzenia

 

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.”

(J 1, 14)

 

 

        Szanowni Państwo,

 

 

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Narodzenia Pańskiego,

w imieniu Społeczności Akademickiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

proszę o przyjęcie najlepszych życzeń.

Niech pokój i radość, jakie przynosi w darze Jezus Chrystus – Słowo Wcielone

       oraz Jego błogosławieństwo,  

przejawiające się również w ludzkiej życzliwości i dobroci

będzie trwale obecne w codzienności Nowego 2022 Roku.

 

 

 

Dziekan WPPKiA KUL

 

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL


Charytatywna zrzutka na Słodycze dla Dzieci z Domu Dziecka i z Oddziału Onkologii

Szanowni Państwo,

 

         Wydziałowy Samorząd Studentów Wydziału Prawa,

Prawa Kanonicznego i Administracji

organizuje coroczną zbiórkę przeznaczoną

na zakup słodyczy  drobnych upominków dla Dzieci.

 

Serdecznie zachęcamy do podzielania się z potrzebującymi.

 

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo klikając na poniższy link:

 

https://zrzutka.pl/5ha4uv?utm_medium=mail&utm_source=postmark&utm_campaign=payment_notification


Nagrody za najlepiej punktowane publikacje naukowe 2021

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu za najlepiej punktowaną publikację naukową wydaną/opublikowaną w roku 2021, 10 nauczycieli akademickich naszego Wydziału otrzymało nagrody finansowe. Osobami wyróżnionymi są:

 

p. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

p. dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

p. dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

p. dr hab. Paweł Nowik

ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL

p. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

p. dr Agnieszka Parol

p. dr Maciej Jarota
p. dr Robert Tabaszewski

 

Serdecznie gratulujemy !


XXIII edycja Konkursu imienia prof. Remigiusza Bierzanka Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK

Szanowni Państwo,

 

Z wielką radością i przyjemnością informujemy, że

praca magisterska pt. „Konflikt zbrojny na terytorium wschodniej Ukrainy”

Pana mgr. Kamila Kwiatkowskiego

otrzymała wyróżnienie

w Konkursie imienia prof. Remigiusza Bierzanka.

Promotorem pracy jest Pani dr Anna Szarek-Zwijacz.

 

Jeszcze raz z ogromną przyjemnością gratulujemy!


Laureaci edycji 2021 konkursu Ministra Spraw Zagranicznych

Szanowni Państwo,

 

z satysfakcją i radością informujemy, że

Pan Kamil Kwiatkowski, nasz ubiegłoroczny absolwent

za pracę pt. „Konflikt zbrojny na terytorium wschodniej Ukrainy w świetle prawa międzynarodowego.” otrzymał nagrodę drugiego stopnia

w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze prace magisterskie. Praca powstała pod kierunkiem pani dr Anny Szarek-Zwijacz.

 
Komitet Nagrody pod przewodnictwem Pana Arkadego Rzegockiego, Szefa Służby Zagranicznej przyznał również wyróżnienie Panu Mateuszowi Słabkowi, naszemu absolwentowi za pracę
pt. „Cyberataki jako użycie siły
w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych.”,
napisaną pod kierunkiem pani dr Anny Szarek-Zwijacz.
 

Na tegoroczną, 33. edycję Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych nadesłano 39 prac magisterskich obronionych w 2021 r.  Komitet Nagrody nie przyznał nagrody pierwszego stopnia.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 16 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00,
w siedzibie MSZ w sali im. Jerzego Giedroycia.

 

Serdeczne gratulacje dla Pana mgr. Kamila Kwiatkowskiego

i Pana mgr. Mateusza Słabka oraz dla Pani dr Anny Szarek-Zwijacz

przekazuje

Kolegium Dziekańskie wraz ze Społecznością WPPKiA KUL.


Gratulacje

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 1 grudnia 2021 roku

pan dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL,

Kierownik Katedry Prawa Karnego WPPKiA KUL

został odznaczony

Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców

i Biegłych Sądowych.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!