DOKTORANCI! Spotkanie Prorektora ds. studentów z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie

W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w sali CTW-114, odbędzie sie spotkanie Prorektora ds. studentów ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie w roku akademickim 2019/2020. W trakcie spotkania Prorektor ds. studentów wręczy doktorantom decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego.

Obecność obowiązkowa.


Wstępne listy rankingowe - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnymi listami rankingowymi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020.
Zgodnie z & 3 ust. 9 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL, wstępne listy rankingowe podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia na stronie internetowej.

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 

 

 

 

 

 


III Międzynarodowy Kongres "Europa Christi"

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego w imieniu Organizatorów zaprasza wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na sesję lubelską pt. "Kościół i państwo w służbie rodziny" w ramach III Międzynarodowego Kongresu "Europa Christi", która odbędzie się w dniach 16-17 października 2019 r. w Lublinie. W celach organizacyjnych zgłoszenia należy kierować na adres kkpp@kul.pl do dnia 10 października 2019 r.

 


Centrum Arbitrażu i Mediacji - szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych

W dniach 24 września - 11 października 2019 r. na KUL odbywają się organizowane przez nasze Centrum Arbitrażu i Mediacji szkolenia dla mediatorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości i pracowników prokuratur województwa lubelskiego z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.
Szkolenia te stanowią okazję nie tylko do pogłębienia wiedzy z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych, ale również są doskonałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń poszczególnych grup zawodowych oraz wypracowania pewnych wniosków służących ujednoliceniu istniejących praktyk mediacyjnych. W szkoleniach weźmie udział ponad 120 uczestników.
Szkolenia prowadzone są w ramach projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Harmonogram tygodnia adaptacyjnego dla studentów I roku WPPKiA

Drodzy studenci pierwszego roku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym harmonogramem.

I życzymy powodzenia.

 

HARMONOGRAM TYGODNIA ADAPTACYJNEGO


Wykaz czasopism MNiSW

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (⇒ zob. więcej).

 

Komunikat MNiSW

 

***

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny nauki prawne (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny prawo kanoniczne (2019)

 

***

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017–2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w komunikacie z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 (⇒ zob. więcej).

 

***

Ewaluacja jakości działalności naukowej

 


Wręczenie nagród w konkursie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 7 czerwca 2019 roku Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala podsumowująca „Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną w zakresie nauk prawnych”. Wśród laureatów konkursu znaleźli się Pan dr hab. Filip Ciepły (III miejsce za pracę habilitacyjną) oraz Pani dr Edyta Sylwia Nafalska (III miejsce za prace doktorską).

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia


Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla studentów WPPKiA

Z satysfakcją informujemy o przyznaniu naszym Studentom: pani Karolinie Piaseckiej i panu Tomaszowi Rafałowi Kazikowi stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. Uroczystość wręczenia stypendiów studenckich miała miejsce się w dniu 30 maja 2019 r. w Sali Głównej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

 

Serdecznie gratulujemy