Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Sekcją Historii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL
mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w
Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie
pod hasłem "100 - lecie bankowości centralnej"
 
 
Nawiązując do okrągłej rocznicy utworzenia w 1924 r. Banku Polskiego S.A. jako banku centralnego II RP, Organizatorzy postanowili uczcić to wydarzenie zapraszając uczniów klas III szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie historyczno-prawnym. Dążąc do realizacji tego celu tematyka konkursu będzie dotyczyła reformy walutowo-skarbowej Władysława Grabskiego, genezy bankowości centralnej w międzywojennej Polsce oraz powstania, organizacji i działalności Banku Polskiego, aż do utworzenia w 1945 r. Narodowego Banku Polskiego. Tematy wystąpień w drugim etapie konkursu mogą odnosić się również do implikacji prawno-gospodarczych z okresu późniejszego, tj. Polski Ludowej lub III RP.
W celu przystąpienia do konkursu, należy zgłosić swoje uczestnictwo do dnia 15 kwietnia 2024 r. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem platformy MsTeams, zaś etap drugi odbędzie się 24 maja 2024 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
Polecana literatura na I etap konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: https://www.kul.pl/sekcja-historii-prawa-knsp-kul,art_90803.html

 

 

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/BArQHc6cp

 


Zaproszenie do Ogólnopolskiego Konkursu "Prawo w Biznesie KUL"

 

Szanowni Państwo,

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie jest organizatorem I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo w Biznesie KUL”. Celem konkursu skierowanego do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce jest m. im. pogłębienie wiedzy na temat powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz poszerzanie wiedzy na temat wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na lokalną społeczność.

Nazwa konkursu jest tożsama z kierunkiem studiów – „Prawo w Biznesie” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. To wyjątkowy i unikalny w skali Polski kierunek studiów, stworzony z udziałem managerów, prawników i we współpracy z najważniejszymi i największymi polskimi przedsiębiorstwami należącymi do istniejącego na KUL Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, w skład którego wchodzą: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ENEA Operator S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Grupa ORLEN, KGHM Polska Miedź S.A., PGE Dystrybucja S.A., Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, których przedstawiciele aktywnie uczestniczą w procesie kształcenia, przekazując studentom swoją wiedzę i dając szansę na praktyki i staże.

Studia przygotowują absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także pracy w biznesie każdego szczebla, w tym na stanowiskach zarządzających (CEO, manager) oraz w dziale prawnym, finansowym, personalnym czy rozwoju. Absolwenci studiów Prawo w Biznesie mają kompetencje umożliwiające pracę w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach pozarządowych. Mogą również pełnić funkcje związane z ochroną informacji w przedsiębiorstwie, w tym specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa, zajmując stanowiska wymagające znajomości procesów związanych z transformacją energetyczną, w tym pełnienia funkcji zarządczych w sektorze OZE, obszarze środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). Absolwenci to również prawnicy (in-house lawyer) gotowi do wykonywania obowiązków w przedsiębiorstwach, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii, a także rozumieją procesy biznesowe i oczekiwania przedsiębiorców. Studia przygotowują do zarządzania przedsiębiorstwem oraz pełnienia funkcji doradcy w małych i średnich przedsiębiorstwach.

            Z myślą o promowaniu i upowszechnianiu interdyscyplinarnej wiedzy odpowiadającej formule kształcenia w ramach kierunku Prawo w Biznesie mam zaszczyt zaprosić Nauczycieli oraz Uczniów Państwa szkoły do udziału w konkursie z nadzieją, że przyczyni się on do rozwijania wśród uczniów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze prawa, wiedzy o społeczeństwie oraz biznesu i zarządzania.

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcą Państwo wziąć udział w naszym konkursie, zachęcając uczniów do aktywnego uczestnictwa. Dla Laureatów I miejsca Konkursu przewidziano nagrodę lub nagrody w przypadku zespołu liczącego maksymalnie trzy osoby w postaci tabletów multimedialnych. Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody w postaci smartwatchów.

 

                                                                                                 Z wyrazami szacunku

 

               Przewodniczący                                                                             Dziekan

           Komisji Konkursowej                                                                  Wydziału Prawa,   

   Konkursu „Prawo w Biznesie KUL”                              Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL                              dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

                                                        

Na stronie internetowej https://prawowbiznesie.kul.pl znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące konkursu oraz informacje o kierunku Prawo w biznesie WPPKiA KUL.    

Zgłoszenia do konkursu  należy przesyłać na adres:  e-mail prawowbiznesie@kul.pl        

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Zgoda RODO uczestnika    

Zgoda na wykorzystanie utworówZgoda RODO opiekuna prawnego

 


Zaproszenie do Ogólnopolskiego Konkursu o Indeksy na WPPKiA KUL - Alicja w Krainie Paragrafów

Alicja w Krainie Paragrafów (moot court)

alicja_w_krainie_paragrafow_zdjecie_do_wydarzenia

Uwagatermin na przesłanie prac konkursowych - aktów oskarżenia upływa 26 lutego 2024 r.

 

sezon 2 (2024)

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugim ogólnopolskim konkursie typu moot court –Alicja w Krainie Paragrafów, który odbędzie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 8 kwietnia 2024 r. Konkurs dedykowany jest uczniom szkół średnich (zwłaszcza uczniom klas o profilu humanistycznym i prawniczym). Będzie on polegał na odegraniu ról procesowych w trakcie symulacji rozprawy karnej.

 

Rywalizacja konkursowa ma charakter drużynowy – każdą ze szkół biorących udział w konkursie, reprezentuje zespół 5-osobowy. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie strategii obrony lub oskarżenia w trakcie symulacji rozprawy w sprawie karnej, w której odgrywają oni określone role (obrońcy, oskarżyciela, świadków i oskarżonej). 

 

Konkurs składa się z 4 etapów – etapu kwalifikacyjnego (polegającego na opracowaniu pracy pisemnej – w postaci aktu oskarżenia) oraz 3 etapów ustnych (ćwierćfinału, półfinału, finału i meczu o 3 miejsce). W etapach ustnych konkursu, udział weźmie 8 drużyn, wyselekcjonowanych w etapie kwalifikacyjnym. Uczestnicy konkursu będą oceniani m.in. pod kątem trafności zastosowanej argumentacji i kontrargumentacji, umiejętności odwoływania się do instytucji prawnych, zdolności przedstawienia zaistniałych okoliczności w sposób korzystny dla stanowiska zajmowanego przez określoną drużynę. Powyższe kryteria będzie weryfikować komisja konkursowa, w skład której wejdą pracownicy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wykonujący zawody prawnicze (sędziowie, adwokaci, radcy prawni).

 

W tym roku drużyny, które zajmą I-II miejsce otrzymują indeksy na kierunek Prawo na WPPKiA KUL - łącznie 10 indeksów.

 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz kazus są dostępne w zakładce Konkursu na głównej stronie WPPKiA KUL oraz na naszym Facebooku.

 

 


Zaproszenie do udziału w konkursie WPPKiA KUL

 

Zapraszamy do udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM

„TADEUSZ KOŚCIUSZKO BEZ TAJEMNIC” pod patronatem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach- Kolonii.

 

 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych położonych na terenie województwa lubelskiego.

 

Każda ze szkół uczestniczących w Konkursie może zgłosić maksymalnie 3 uczniów. Konkurs składa się z dwóch etapów - testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte oraz rozszerzonej odpowiedzi z zakresu życia i działalności Tadeusza Kościuszki. Obydwa etapy odbędą się

29 lutego 2024 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach- Kolonii  o godzinie 10.00,

zaś uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się

20 marca o godz. 11.00.

Więcej informacji na temat konkurs znajduje się w załączonym REGULAMINIE.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do 10 lutego 2024 r. na adres:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Wojsławice Kolonia 1; 22-120 Wojsławice

z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Historyczny „Tadeusz Kościuszko bez tajemnic”.

 

https://www.kul.pl/katedra-historii-ustroju-i-prawa,art_73204.html

 

formularz zgłoszenia

regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach osoby

informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica opiekuna prawnego

zgoda na przetwarzanie danych, podanych w formularzu zgłoszenia

 


Informacja

      

 

Uprzejmie informujemy, że Msza św. w 5. rocznicę śmierci

 

 

 

Pani dr Kingi Stasiak

 

zostanie odprawiona w dniu 14 lutego 2024 roku o godz. 12.30

w Kościele Akademickim KUL.

 

 

 


Gratulacje - II edycja Plebiscytu Ekologicznego – Wspólna Zielona Przyszłość

W dniu 31.01.2024 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie odbyło się rozdanie nagród
II edycji Plebiscytu Ekologicznego – Wspólna Zielona Przyszłość.
 
Nasza studentka,
 
 
Pani Aleksandra Roczeń
 
zdobyła wyróżnienie w kategorii
Badania, prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie
za analizę prawną ochrony zasobów naturalnych w działalności rolniczej.
 
Podstawą przyznanej nagrody była praca licencjacka
 
„Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w rolnictwie’’
napisana pod kierunkiem
 
Pani dr hab. Anny Haładyj prof. KUL.

 


Gratulacje

 

Medal Stefan Kardynał Wyszyński "Nauczyciel praw Bożych"

Z radością informujemy, że w dniu 27 stycznia 2024  zostali  uhonorowani:
 
ks. prof. Marian Stasiak,
p. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
ks. dr Paweł Lewandowski
 
Medal - zgodnie z regulaminem przyjętym w maju 2017 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - jest sposobem wyrażenia wdzięczności osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Wśród nich są m.in. cele edukacyjne, naukowe, w szczególności rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury prawniczej, zgodnie z dewizą KUL "Deo et Patriae"
(z łac. Bogu i Ojczyźnie).
 
 

Osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Informacja

 

W dniu 11 stycznia 2024 roku Rektor KUL i Dziekan WPPKiA KUL gościli

 

pana prof. Gabriela Bocksanga Hola,

dziekana Wydziału Prawa

Pontificia Universidad Católica de Chile w Santiago.

 

Spotkania z Gościem, prowadzone na WPPKiA KUL, dotyczyły ustalenia mozliwości współpracy z Wydziałem Prawa reprezentowanym przez 

pana prof. Gabriela Bocksanga Holę.


Kolędnicy na WPPKiA KUL

 

W dniu 9 stycznia 2024 roku Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL odwiedzili Kolędnicy z klasy III Szkoły Podstawowej

Sióstr Urszulanek UR,

z s. Przełożoną Lucjaną Kożak oraz s. Urszulą Kupczyk- Kolędą. Kolędnicy kwestowali na rzecz Papieskiego Dzieła Misyjnego dzieciom z Kolumbii.

 

 


Gratulacje

 

Prorektor ds. nauki i kadr rokrocznie przyznaje pracownikom badawczym

oraz badawczo - dydaktycznym nagrody finansowe

za najlepsze publikacje naukowe.

 

Za rok 2023 Siostra Prorektor, prof. Beata Zarzycka po raz pierwszy przyznała 

2 nagrody za uzyskanie grantu badawczego.

 

Jedną z nagród otrzymał grant L'ordinamento giuridico

 

Pani dr Kamili Doktór-Bindas,

 

pracownika badawczo - dydaktycznego

 

Katedry Prawa Konstytucyjnego

Instytutu Nauk Prawnych WPPKiA KUL.

 

 

Pani Doktor serdecznie gratulujemy!!!