• 1994-1998: Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku.
  • 1998-2004: Studia na kierunku Filozofia Teoretyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium pod kierunkiem prof. Tadeusza Szubki: „Inspiracje twórczością Lewisa Carrolla w tekstach filozofów analitycznych”).
  • 2004-2008: studia doktoranckie na kierunku Filozofia Teoretyczna (rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Piotra Gutowskiego: „Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum”)
  • 2008: asystent na Wydziale Filozofii KUL.
  • 2009: adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL.
  • 2016: nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia przez Komisję Habilitacyjną powołaną przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz przez Radę Wydziału Filozofii KUL  (na podstawie książki pt. "Literatura a poznanie moralne. Epistemologiczne podstawy etycznej krytyki literackiej", Lublin 2016: Wydawnictwo KUL, ss. 410, ISBN: 978-83-8061-172-6).

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Głąb
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, godz. 14:54 - Anna Głąb