PL: Co miłość ma z tym wspólnego?  
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 3

 
Strony/pages: 43-54  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-4

 

Streszczenie

W artykule polemizuję ze stanowiącym osnowę publikacji Alexandra Prussa One Body za­sadniczym założeniem, że małżeństwo jest ściśle związane z miłością, w tym z miłością ro­mantyczną. To założenie, jak argumentuję, wypływa po części z wyraźnie współczesnego rozu­mienia małżeństwa. Pokazuję, że w tym względzie stanowisko Prussa kłóci się z poglądem na małżeństwo i praktyką małżeńską z czasów przednowoczesnych, w szczególności z ujęciem chrześcijańskim okresu Cesarstwa Bizantyńskiego, gdy małżeństwo nie opierało się na miłości (romantycznej). Wreszcie podaję pewne przykłady, które pokazują, dlaczego w średniowiecznej kulturze chrześcijańskiej romantyczna miłość nie była związana z instytucją małżeństwa.

 

Summary

This paper contests an important assumption guiding Alexander Pruss’ One Body, that mar­riage is intimately connected with love, including romantic love. This assumption, I argue, is the product in part of a distinctively modern understanding of marriage. To show this, Pruss’ position is set against the premodern, and in particular the Byzantine Christian, view and practice of mar­riage, where marriage was not grounded to any significant extent on (romantic) love. Finally, some indication is provided as to why romantic love was disassociated from marriage in medieval Christian culture.

 

 

Słowa kluczowe: miłość romantyczna, małżeństwo, J.K. Campbell, Bizancjum.

 

Key words: romantic love, marriage, J.K. Campbell, Byzantium.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Appignanesi, Lisa. All About Love: Anatomy of An Unruly Emotion. London: Virago Press, 2011.
 2. Brown, P.G. McC. “Love and Marriage in Greek New Comedy,” Classical Quarterly 43 (1993): 189-205.
 3. Cameron, Averil. “Sacred and Profane Love: Thoughts on Byzantine Gender.” In Women, Men and Eunuchs: Gender in Byzantium, edited by Liz James, 1–23. London: Routledge, 1997.
 4. Cameron, Averil. The Byzantines. Oxford: Blackwell, 2006.
 5. Campbell, J.K. Honour, Family and Patronage: A Study of Institutions and Moral Value in a Greek Mountain Community. Oxford: Clarendon Press, 1964.
 6. Clark, Gillian. Women in Late Antiquity: Pagan and Christian Life-Styles. Oxford: Clarendon Press, 1993.
 7. Garland, Lynda. “Life and Ideology of Byzantine Women: A Further Note on Conventions of Behaviour and Social Reality as Reflected in Eleventh and Twelfth Century Historical Sources,” Byzantion 58 (1988): 361–93.
 8. Gleeson, Andrew. A Frightening Love: Recasting the Problem of Evil. Houndmills: Palgrave, 2012.
 9. Herrin, Judith, and Alexander P. Kazhdan. “Marriage.” In Oxford Dictionary of Byzantium, edited by Alexander P. Kazhdan (editor in chief), vol. 2, 1304–1305. New York: Oxford University Press, 1991.
 10. Laiou, Angeliki E. “Sex, Consent, and Coercion in Byzantium.” In Con­sent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies, edited by Angeliki E. Laiou, 109–221. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993.
 11. Leyser, Henrietta. Medieval Women: A Social History of Women in England, 450–1500. London: Phoenix, 2002.
 12. Meyendorff, John. Marriage: An Orthodox Perspective. Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press, 1984.
 13. Pruss, Alexander R. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2012.
 14. Talbot, Alice-Mary. “Women.” In The Byzantines, edited by Guglielmo Cavallo, 117–43. Chicago: Uni­ver­sity of Chicago Press, 1997.
 15. Walcot, Peter. “Romantic Love and True Love: Greek Attitudes to Marriage.” Ancient Society 18 (1987): 5-33.

 

Information about Author:

Dr. N.N. Trakakis—Senior Lecturer in the School of Philosophy at the Australian Catholic University; address for correspondence: School of Philosophy, Austra­lian Catholic University, Locked Bag 4115, Fitzroy, Victoria 3065, Australia; e-mail: Nick.Trakakis@acu.edu.au

 

 

Citation information:

Trakakis, N.N. 2015. "What’s Love Got to Do with It?" Roczniki Filozoficzne 63, 3: 43-54, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-4.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 21:48 - Anna Starościc