DR HAB. ANDRZEJ HERBET, PROF. KUL 

Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL

dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL.jpg

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

dr n. prawn. (2000) dr hab. n. prawn. (2009) prof. nadzw. (2010); radca prawny; pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego (2002-2009); pracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (od 2009 r.); pełnomocnik Dziekana WPPKiA ds. Organizacji Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i koordynator sekcji cywilnej UPP KUL (2001-2002); kurator Koła Naukowego Studentów Prawa KUL (2001-2012); kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL (od 2009 r.); kurator II Katedry Prawa Cywilnego (2010-2011); specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności w prawie spółek.

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 

członek współpracownik (od 2004 r.), a następnie członek korespondent (od 2010 r.) Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; członek Komisji Prawniczej Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r.); członek Society of European Contract Law - SECOLA (0d. 2013 r.); członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komiorniczej (od 2013 r.); członek Redakcji "Studiów Prawniczych KUL"; redaktor naczelny "LawBlog.pl Forum Prawa Handlowego".

 

KWERENDY, STAŻE NAUKOWE, WIZYTY STUDYJNE

 

Uiversitaet des Saarlandes, Saarbruecken, Niemcy (2002), University College London, Londyn, Wlk. Brytania (2003), Universitaet Konstanz, Konstancja, Niemcy (2005), Univerzita Komenského v Bratislave, Bratysława, Słowacja (2012); Masarykowa Univerzita, Brno, Republika Czeska (2012).

 

WYKAZ PUBLIKACJI...

 

 

plan zajęć

 

 

KONTAKT 

 

herbet[at]kul.pl

 

 

KONSULTACJE 

 

 

 

Autor: Paweł Zdanikowski
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2013, godz. 09:50 - Andrzej Herbet