Ks. Stanisław Janeczek na Wydziale Filozofii prowadził zajęcia z zakresu historii filozofii w Polsce (wykład kursoryczny, seminarium doktoranckie i magisterkie oraz proseminarium). Wykładał także na na różnych wydziałach KUL historię filozofii, a przez dwa lata także antropologię filozoficzną. W latach 1997-2005 prowadził w punkcie konsultacyjnym we Lwowie wykłady z zakresu historii filozofii dla studentów eksternistów teologii i pedagogiki KUL. Podobnie w roku akad. 1998/1999 wykładał w punkcie konsultacyjnym w Lewoczy historię filozofii dla eksternistów filozofii KUL ze Słowacji. Równocześnie przez szereg lat wykładał historię filozofii w Kolegium Katechetycznym Archidiecezji Lubelskiej działającym pod patronatem Wydziału Teologii KUL oraz w ramach Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL. Przez rok wykładał też wstęp do filozofii i etykę w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego (Wydział Zamiejscowy w Chełmie).

 

Plan zajęć na bieżący semestr jest dostępny na platformie e-kul.

 

Autor: Stanisław Janeczek
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016, godz. 13:07 - Anna Starościc