(Dokumentacja wystąpień lub organizacji)

 

1. Międzynarodowa konferencja "Uniwersalność filozofii a tradycje narodowe. Rozwiązania w kręgu kultur słowiańskich" - wykład Istota filozofii i jej funkcje w ideale wychowawczo-dydaktycznym doby polskich reform w poł. XVIII wieku (Rzeszów, 8-10.12.1994 r.).

2. VI Polski Zjazd Filozoficzny - Czym byla tzw. philosophia recnetiorum? (UMK - 5-9.09.1995 r.).

3. Congress of Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée Christianity in East Central Europe and its Relations with the West and the East - wykład Die polnische philosophische Kultur in der Mitte des 18. Jahrhunderts und christliche Aufklärung (Lublin, 2-6.09.1996 r.).

4. Międzynarodowe sympozjum "Der Beitrag der Orden zur Aufklärungs­philosophie" - wykład Der Streit um die Rolle des Wolffianismus in der polnischen Aufklärung (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapeszt - 3-4.10.1997 r.).

5. "Sesja naukowa z okazji 400-lecia szkół pijarskich na świecie" - wykład Oświeceniowa reforma szkolna. Otwartość kulturowa i wierność chrześcijańskiej tradycji (Zamek Królewski, Warszawa - 3.12.1997 r.).

6. Sesja naukowa "Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" - wykład Filozofia w KUL - ciągłość i rozwój (KUL - 26.03.1998 r.).

7. Międzynarodowe sympozjum Leksykografia chrześcijańska na progu III tysiąclecia - wykład Miejsce filozofii w “Encyklopedii Katolickiej”. Teoria i praktyka (KUL - 29-30.05.2000 r.).

8. VII Polski Zjazd Filozoficzny - wykład Dydaktyka logiki w ujęciu Jeana Alexisa Borrelly’ego na tle europejskim (USz - 14-18.09.2004 r.).

9. XLVII "Tydzień Filozoficzny" - wykład Dydaktyka filozofii w szkolnictwie europejskim (koncepcje filozofii a sposoby jej upowszechniania) (KUL - 1.03.2005 r.).

10. Sesja poświęcona pamięci historyka filozofii i filozofa Stefana Swieżawskiego - wykład Metodologia historii filozofii w ujęciu Stefana Swieżawskiego (UKSW 11.04.2005 r.).

11. Sesja z okazji 40-lecia Międzywydziałowego Zakładu Kultury w Średniowieczu KUL - wykład Sylwetka naukowa bp. prof. Stanisława Wielgusa (KUL 24.5.2005).

12. Konferencja "Calculemus! Leibniz jako filozof i prekursor informatyki" - wykład O trudnościach kategorializacyjnych w historii nowożytnej teorii nauki (Uniwersytet Wrocławski, 3-4.07.2006).

13. Seminarium Historii Filozofii w Polsce - wykład Między filozoficzną historią filozofii a historią kultury. Z rozważań nad metodą historii filozofii w Polsce (Uniwersytet Warszawski, 22.09.2006).

14. Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku "Wiek XVIII. Polityka - kultura - edukacja" - wykład Postulaty badawcze studiów nad Komisją Edukacji Narodowej (Uniwersytet Wrocławski, 19-21.10.2006 r.).

15. Sympozjum tomistyczne - wykład Stefan Swieżawski jako filozof i historyk filozofii (Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, 27.01.2007 r.).

16. Zielonogórskie Konwersatorium Filozoficzne - wykład Opozycja: racjonalizm - empiryzm w historii nowożytnej teorii nauki (Uniwersytet Zielonogórski, 25.05.2007).

17. Ogólnopolska konferencja "Oblicza filozofii XVII wieku" - wykład Nowożytny “arystotelizm chrześcijański” czy “druga scholastyka”? (organizacja z ramienia Katedry Historii Filozofii w PolsceKUL 17-18.09.2007 r.).

18. Międzynarodowe "Spotkanie Edytorów" mediewistów (organizacja z ramienia Instytutu Historii Kultury w Średniowieczu i Katedry Historii Filozofii w Polsce - KUL 29.09.2007 r.).

19. Konferencja "Mistrz - katedra - uniwersytet" - wykład Wydział i jego miejsce w strukturze uczelni (KUL 10.01.2008 r.).

20. Tydzień Filozoficzny (wprowadzenie do panelu wspomnieniowego z okazji jubileuszowego 50. Tygodnia Filozoficznego - KUL 10-13.03.2008 r.).

 

21. Ogólnopolska konferencja "Spotkania z filozofią XVII wieku i jej kontynuacjami" - wykład Kartezjanizm teorii nauki É. Condillaca (UAM 13-14.06.2008 r).

 

22. VIII Polski Zjazd Filozoficzny - wykład Jeszcze raz o dydaktyce logiki w oświacie Komisji Edukacji Narodowej. Ujęcie É.B. de Condillaca a przepisy i praktyka szkolna (16.09.2008 r.) i udział w panelu Tradycje i szkoły filozoficzne w dziejach polskiej filozofii (Uniwersytet Warszawski i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - 15-20.09.2008 r.).

 

23. "Spotkanie Edytorów" mediewistów (KUL 4.10.2008 r. - organizacja z ramienia Instytutu Historii Kultury w Średniowieczu i Katedry Historii Filozofii w Polsce).

 

24. Konferencja "Zarządzanie nauką. Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych" (udział w panelu - KUL - 8.11.2008 r.).

 

25. Konferencja "Humaniats i christianitas" w kulturze polskiej - wykład Ideały wychowawcze w szkołach Komisji Edukacji narodowej - między “nauką moralną” a “nauką chrześcijańską” (KUL - 8-9.12.2008 r.).

 

26. Konferencja “Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje” - wykład Z dziejów nowożytnej krytyki logiki. D’Alembert (UMCS 17.06.2009).

 

27. “Trzecie Seminarium. Historyków Filozofii Polskiej” - udział w panelu Filozofia polska w tradycji europejskiej i wykład Dydaktyka logiki w szkołach KEN a koncepcja logiki w “Wielkiej Encyklopedii Francuskiej” (UW 18.09.2009 r.).


28. “Spotkanie Edytorów” mediewistów (KUL 3.10.2009 r. - organizacja z ramienia Katedry Historii Filozofii).

 

29. Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie nauką" - udział w panelu Organizacja i zarządzanie sferą B+R w Polsce (KUL 21.11.2009 r.).

 

30. Konferencja "Sztuka w kulturze współczesnej" - wykład Słowo o kulturze w perspektywie historii kultury intelektualnej (KUL 4.12.2009 r.).

 

31. Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Dydaktyka antropologii filozoficznej" (KUL 11.03.2010 r. -organizacja).

 

32. Konferencja "Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje" - wykład Z dziejów nowożytnej dyskusji nad metodą analizy i syntezy. Kartezjusz, Pascal, "Logika z Port-Royal" (UMK, 18.06.2010 r.).

 

33. Czwarte Seminarium Historyków Filozofii Polskiej "Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej" (KUL, 16-17.09.2010 r. - organizacja, udział w panelu"Filozofia a światopogląd. Teoria a praktyka", kierownictwo sekcją "W kręgu filozofii chrześcijańskiej").

 

34. Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Dydaktyka antropologii filozoficznej" (KUL 10.03.2011 r. -organizacja i prowadzenie).

 

35. Konferencja "Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje" - wykład Empiryzm czy racjonalizm epistemologii J. Locke'a (UG.16-17.06.2011 r.).

 

36. Piąte Seminarium Historyków Filozofii Polskiej „Mit – historia – kultura” – wykład Historyczna czy filozoficzna koncepcja religii Hugona Kołłątaja (także przewodniczenie sekcji - J 22-23.09.2011 r.).

 

37. Drugi Kongres Badaczy Wieku Osiemnastego „Wiek Osiemnasty – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg - wykład Polska filozofia religii w dobie Oświecenia a standardy filozofii wieku XVIII. Ks. Stanisław Konarski a ks. Hugo Kołłątaj (UJ, 19-22.2011 r.).

 

38. Konferencja "Przyroda - człowiek - Bóg". W 1. rocznicę śmierci Arcybiskpa Józefa Życińskiego (KUL - 10.02.2012 r. - organizacja i przewodzenie sekcji).

 

39. Konferencja "Ks. Rektor Idzi Radziszewski w 90. rocznicę śmierci" (23.02.2012 r. organizacja i prowadzenie).

 

40. Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Dydaktyka filozofii przyrody" (KUL 15.03.2012 r. - organizacja i prowadzenie).

 

41. Konferencja "Człowiek w kulturze. Historia i wyzwania współczesne" - wykład Między naturą a kulturą? Hugona Kołłątaja koncepcja religii (także przewodniczenie w obradach jednej sekcji - UMCS 17.05.2012 r.).

 

42. IX Polski Zjazd Filozoficzny - wykład "Prepozytywizm koncepcji nauki i filozofii Jean le Rond d'Alemberta? Glosa dop interpretacji W. Tatarkiewicza" (także przewodniczenie w obradach jednej sekcji - UŚ 17-121.09.2012 r.).

 

43. Konferencja "Tomizm konsekwentny" - wykład Współczesna reforma nauki i szkolnictwa wyższego w perspektywie historycznej (UKSW 17.11.2012 r.).

 

44. Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Dydaktyka epistemologii" (KUL 14.03.2013 r. - organizacja i prowadzenie).

 

45. Konferencja ogólnopolska "Filozofia XVII wieku - źródła i kontynuacje" - wykład Filozofia w "Wielkiej Encyklopedii Francuskiej" (także przewodniczenie w sesji plenarnej - UMCS 20-21.06.2013 r.).

 

46.VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej "Filozofia a religia. Inspiracje - krytyka " - wykład Od filozofii Boga do filozofii religii w dobie oświecenia (także organizacja - KUL 3 -24.09.2013 r.).

 

47. Seminarium "Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia" – wykład Idea oświecenia chrześcijańskiego (UJ - 25.10.2013 r.).

 

48. Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Dydaktyka etyki" (KUL, 11.03.2014 r.; organizacja i prowadzenie)

 

 49. Konferencja ogólnopolska "Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje" - wykład Kultura języka a dydaktyka logiki i retoryki. Tendencje rozwojowe (od Kartezjusza do Condillaca (także przewodniczenie w sesji plenarnej - KUL 17-18.06.2014 r.)

 

50. VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej „Romantyzmy polskie” - wykład August Cieszkowski - ideologia, filozofia religijna, katolicka nauka społeczna? (w kontekście romantyzmu jako formacji kulturowo-społecznej) i prowadzenie sesji plenarnej (UW 21-22.09.2014 r.).

 

51. Konferencja ogólnopolska "Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej"– wykład Rola oświecenia chrześcijańskiego w kulturze osiemnastego wieku i przewodniczenie sesji plenarnej (UMCS 9-10.10.2014 r.).

 

52. Konferencja ogólnopolska "Stanisław Konarski i jego epoka" - wykład Reforma szkolna Stanisława Konarskiego a dzieło KEN w kontekście europejskim (IBL PAN 5-6.11.2014 r.)

 

53. XV Sympozjum "Filozofia dla teologów" - wykład Zapomniana filozofia. O nowożytnym arystotelizmie, czyli o drugiej scholastyce (17.04.2015 r. - Instytut Teologiczny we Lwowie)

 

54. Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Filozofia na uczelniach katolickich. Metafizyka i filozofia Boga" (KUL, 18.05.2015 r.; organizacja)

 

55. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje" - wykład Kontekst filozoficzny kultury naukowej Błażeja Pascala (UwB, 16-17.06.2015 r.)

 

56. X Polski Zjazd Filozoficzny - wykład Kontekst filozoficzny dydaktyki przyrodoznawstwa w szkołach KEN (UAM, 15-19.09.2015 r.)

 

57. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Człowiek wśród ludzi - wykład Komisja Edukacji Narodowej a „Wielka Encyklopedia Francuska”. Z dziejów kultury naukowej doby Oświecenia (UMK, 6-7.11.2015 r.)

 

58. Z warsztatów badaczy Oświecenia - wykład Komisja Edukacji Narodowej - w perspektywie historii kultury intelektualnej (Instytut Badań Literackich PAN, Pałac Staszica, Warszawa, 4-5.02.2016 r.)

 

59. Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Kultura logiczna" (KUL, 10.03.2016 r.; organizacja)

 

60. III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku (UAM, 15-17.09.2016) - wykład plenarny "Między oryginalnością a standardem. Meandry kultury filozoficznej wieku XVIII", wykład sekcyjny "Kołłątajowska reforma Akademii Krakowskiej na tle przemian szkolnictwa wyższego w wieku XVIII" oraz kierownictwo sekcji "Kultura naukowa i edukacja w wieku oświecenia - między modyfikacją a ciągłością".

 

61. XI konferencja "Spotkania Edytorów" pt. Metodologia nauk w logice i filozofii przyrody (KUL, 4.09.2016 r. - organizacja).

 

62. Konferencja Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce "Trwałość a dynamizm tradycji" (KUL, 10.01.2017 r.; organizacja).

 

63. Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II "Istota i misja uniwersytetu we współczesnym świecie" - wykład "Uniwersytet czy uniwersytety?"(KUL, 18 stycznia 2017 r.).

 

64. Debata z cyklu EX CORDE ECCLESIAE: „Bóg na uniwersytecie – po co?” - udział w panelu (KUL, 25 maja 2017 r.).

 

65. Konferencja "Przybylski i inni. O roli Krakowa i regionu w kulturze epoki oświecenia"  - wykład Meandry filozofii krakowskiej doby oświecenia (UJ, 2 czerwca 2017 r.).

 

66. Panel "Gaudium veritatis – filozofia a (nowa) ewangelizacja" (KUL, 20 kwietnia 2018 r., organizacja i prowadzenie).

 

67. Konferencja "Sebastian Petrycy z Pilzna - 400 lat od polskiego wydania Etyki nikomachejskiej" - wykład "Krakowska kultura filozoficzna epoki Petrycego z Pilzna" (UPJPII, 9 maja 2018 r.)

 

68. X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej „Jakiej filozofii Polacy potrzebują? W setną rocznicę odzyskania niepodległości” - wykład "Między filozofią klasyczną a filozofią chrześcijańską" (UW, 20–21.09.2018 r.)

 

69. XI Polski Zjazd Filozoficzny - wykład "konteksty filozoficzne i kulturowe filozofii ks. Feliksa Jarońskiego (KUL, 10.09.2019 r.)

Autor: Stanisław Janeczek
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2019, godz. 20:56 - Stanisław Janeczek