ks. dr hab. Marian Ciszewski, prof. KUL

 

 

Aktualnie prowadzone zajęcia dydaktyczne na KUL

  • Od 1971 wykład kursoryczny z historii filozofii dla alumnów WSD Tow. Salezjańskiego.
  • Od 1974 staż asystencki w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL. Oprócz zajęć dydaktycznych przez 8 lat praca w Redakcji Encyklopedii Katolickiej, przy merytorycznym opracowywaniu haseł z zakresu filozofii. Tematyka zajęć dydaktycznych była dość zróżnicowana, m.in.: ćwiczenia z historii filozofii ze szczególnym uwzględnieniem doktryn estetycznych (dla słuchaczy filologii polskiej), z głównych problemów filozoficznych (dla filologii klasycznej i romańskiej), ze wstępu do badań historycznych (dla filozofii teoretycznej) i z historii filozofii (dla słuchaczy filozofii i teologii).
  • Od 1983 wykład kursoryczny z historii filozofii (dla słuchaczy prawa świeckiego i kanonicznego, ekonomii, socjologii, administracji), który łączy w sobie elementy wstępu do filozofii i głównych zagadnień filozoficznych.
  • Od 1993 wykład monograficzny nt. Wybranych zagadnień z historii filozofii renesansu.
  • Od 1997 wykład kursoryczny z historii filozofii nowożytnej i współczesnej dla II roku teologii, a od 1998 także Seminarium z historii filozofii renesansu.
  • Od 2002 monograficzny wykład z wybranych zagadnień z historii filozofii dla słuchaczy IV r. Zarządzanie i marketing na WZ Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.
  • Od 1996 egzamin z filozofii doktorantów prawa kanonicznego i świeckiego.

 

Autor: Marian Cieszewski
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2010, godz. 18:06 - Andrzej Zykubek