Marian Ciszewski (1940) ks. dr hab. prof. nadzw. KUL, Wydział Filozofii KUL.

  • Studia: teologia w WSD Towarzystwa Salezjańskiego (1967); Dwuletnie Zaoczne Studium Bibliotekarskie w Łodzi (1963); Studium Liturgiczne w Krakowie (1968); filozofia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1971), magisterium na podstawie pracy pt. "Arystotelizm chrześcijański" Jerzego z Trapezuntu, napisanej pod kierunkiem prof. S. Swieżawskiego.
  • Doktorat na podstawie rozprawy: Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa, obronionej 29 września 1983 na Wydziale Filozofii KUL, promotor: prof. J. Czerkawski, recenzenci: prof. J. Domański i prof. L. Szczucki. Pracę w całości opublikowała Redakcja Wydawnictw KUL w 1990 w serii Prace Doktorskie, ss. 254, zawiera też pełną bibliografię prac o Bessarionie, skorowidz imienny oraz Résumé (s.237-241).
  • Rozprawa habilitacyjna pt.: Franciszka de Sylvestris koncepcja nieśmiertelności duszy ludzkiej (Lublin 1995, ss.298, Résumé) przedstawiona na kolokwium w dniu 30 listopada 1995; recenzenci: prof. J. Czerkawski, prof. M. Gogacz, prof. J. Domański; CKK zatwierdziła habilitację dnia 25 marca 1996 roku.
  • Od września 1999 stanowisko profesora nadzwyczajnego przy Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL.

 

Autor: Marian Ciszewski
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2010, godz. 17:24 - Andrzej Zykubek