TEZY EGZAMINACYJNE DLA DOKTORANTÓW

 

 

dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL

 1. Status prawny Kościoła w Cesarstwie Rzymskim.
 2. Poglądy na prawo rzymskie i nauka prawa rzymskiego w Polsce do końca XVIII wieku.
 3. Wpływ Oświecenia na doktrynę prawa karnego w Europie i w Polsce.
 4. Rozwój sądownictwa administracyjnego na ziemiach polskich w okresie zaborów oraz w Polsce w okresie międzywojennym.
 5. Obowiązujące systemy oraz projekty prawa osobowego małżeńskiego w Polsce w okresie międzywojennym.

 

dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL 

 1. Wymiar sprawiedliwości w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej.
 2. Sejmiki ziemskie w czasach stanisławowskich.
 3. Oświeceniowe reformy ustrojowe.
 4. Absolutyzm we Francji.
 5. Sądy najwyższe funkcjonujące w Europie do końca XVIII wieku.

 

dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

 1. Samorząd lokalny w Polsce w latach 1918 - 1939.
 2. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1918 - 1939.
 3. Statuty władztwa lokalnego w USA.
 4. Kształtowanie się systemu federalnego w USA.
 5. Zasada judicial - review.
Autor: Emilia Czepczyńska
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2018, godz. 12:40 - Judyta Dworas-Kulik