Katedra Historii Ustroju i Prawa 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych

im. gen. Wł. Andersa w Chełmie

i Młodzieżowa Rada Miasta Chełm

 

 

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką dotyczącą roli rodziny w dawnych czasach, rodziną w społeczeństwie, aktualnymi problemami rodziny oraz genezą i ewolucją praw dziecka do udziału

 

 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”

 

pod patronatem honorowym Marszałka Senatu

 

 

 

    Mając na względzie fakt, iż w bieżącym 2018 roku mija 40 rocznica zgłoszenia przez Polskę do Komisji Praw Człowieka ONZ projektu Konwencji o Prawach Dziecka - dokumentu, który został przyjęty jednomyślnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i stanowi dziś najważniejszy w całym światowym systemie prawnym akt odnoszący się do praw i wolności dziecka - Organizatorzy postanowili uczcić to wydarzenie.

 

 

Konferencja odbędzie się dnia 14 marca 2018 r.

w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

 

 

 

 

 

Komitet Naukowy: 

                                     

      dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL         

     dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL        

ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL   

 

 

     Komitet Organizacyjny:

 

dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL 

Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm

dr Judyta Dworas-Kulik 

Edyta Chudoba - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych

im. gen. Wł. Andersa w Chełmie

 

 

 

 

 

Zaproszenie

 

Program konferencji

 

Sprawozdanie z konferencji

 

 

   

 

 

 

Autor: Judyta Dworas-Kulik
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018, godz. 15:17 - Judyta Dworas-Kulik