Materiały dla studentów - praca zdalna marzec/kwiecień 2020 r.

 

Wykłady dr hab. Marzeny Dyjakowskiej, prof. KUL z historii prawa oraz ćwiczenia z łaciny prawniczej dostępne są tu: https://www.kul.pl/dyjakowska-marzena-dr-hab-prof-kul,art_89589.html

 

Ćwiczenia dr Judyty Dworas-Kulik z historii prawa dostępne są przez platformę moodle oraz tu: https://pracownik.kul.pl/judyta.dworas/dydaktyka

 

Doktoranci (mgr Monika Brzezina, mgr Artur Brzezina i mgr Alicja Sadowa) w sprawie realizacji ćwiczeń z historii prawa kontaktują się z przedstawicielem/starostą grupy, do którego wysyłają materiały do samodzielnego opracowania. Mgr Bartłomiej Składanek do kontaktu ze studentami wykorzystuje platformę moodle.

 

Seminarzyści dr hab. Katarzyny Maćkowskiej, prof. KUL oraz dr hab. Waldemara Bednaruka, prof. KUL proszeni są o kontakt mailowy (w pilnych sprawach telefoniczny).

 

 

 

Zagadnienia na egzamin z Historii Ustroju Państw

 

Zagadnienia na egzamin z Historii Prawa

 

 

 

TEZY NA EGZAMIN MAGISTERSKI

 

 1. Źródła prawa zwyczajowego w średniowiecznej Polsce.
 2. Źródła prawa stanowionego w Polsce średniowiecznej.
 3. Monarchia patrymonialna a monarchia stanowa.
 4. System lenny w Europie okresu feudalnego.
 5. Leges barbarorum i leges Romanae barbarorum.
 6. Prawo spadkowe w Europie okresu feudalnego.
 7. Immunitety i przywileje w średniowiecznej Polsce.
 8. Zastaw w średniowiecznej Polsce.
 9. Zasady procesu skargowego.
 10. Podział i rodzaje przestępstw w średniowiecznej Polsce.
 11. Zasady procesu inkwizycyjnego.
 12. Ewolucja związków Polski z Litwą (XIV-XVI w.).
 13. Artykuły henrykowskie (pojęcie i najważniejsze założenia) i pacta conventa.
 14. Sejmiki ziemskie i ich rola w strukturze ustrojowej Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
 15. Sejm Walny w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
 16. Szlachecki wymiar sprawiedliwości w okresie I Rzeczypospolitej.
 17. Tolerancja religijna w Polsce XVI w. – najważniejsze akty prawne.
 18. Konstytucja 3 maja.
 19. Władza ustawodawcza w świetle konstytucji Księstwa Warszawskiego i konstytucji Królestwa Polskiego.
 20. Kodyfikacja prawa na zachodzie Europy od XVI do połowy XVIII w.
 21. Recepcja prawa rzymskiego w Europie.
 22. Napoleońskie kodyfikacje prawa cywilnego i handlowego.
 23. Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
 24. Stany Generalne i Parlament we Francji.
 25. System parlamentarno – gabinetowy w Wielkiej Brytanii.
 26. Powstanie, skład i kompetencje parlamentu angielskiego.
 27. Ustrój Francji w świetle konstytucji z 1875 r.
 28. Organizacja sądownictwa w Anglii i jego reforma w XIX wieku.
 29. Źródła i próby kodyfikacji prawa małżeńskiego w Polsce w okresie międzywojennym.
 30. Źródła prawa karnego i jego kodyfikacja w Polsce w okresie międzywojennym.

 

Autor: Judyta Dworas-Kulik
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020, godz. 00:14 - Judyta Dworas-Kulik