Komitet Organizacyjny Konferencji:

 

Przewodniczący:

Józef Różański – Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL

Członkowie:

ks. mgr lic. Michał Czelny

dr Marta Ordon (Sekretarz konferencji)

dr Michał Zawiślak


 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011, godz. 11:57 - Marta Ordon