Kul mswia

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katedra Prawa Wyznaniowego

oraz

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9-10 grudnia 2011 r.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2014, godz. 00:51 - Marta Ordon