Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL we współpracy z Polskim Instytutem Katolickim "Sursum Corda", odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 12-13 listopada 2014 r. Autorem zdjęć jest pan Robert Sobkowicz z redakcji "Naszego Dziennika"
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2014, godz. 18:00