INFORMACJE na temat UCZESTNICTWA

 

Konferencja odbędzie się w językach: polskim, angielskim i francuskim, obrady będą w całości tłumaczone symultanicznie. Wypełnienie formularza zgłoszenia udziału umożliwia korzystanie z odbiorników do słuchania tłumaczeń.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 10 listopada 2014 r. Gdy limit miejsc zostanie wyczerpany, formularz zgłoszenia udziału przestanie być dostępny. Przyjęcie zgłoszenia potwierdza ostatni komunikat w formularzu, organizatorzy nie wysyłają drogą mailową odrębnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia.

 

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej, bądź poprzez przesłanie „Karty zgłoszenia”  na adres organizatora

Biernym uczestnikom konferencji organizatorzy nie zapewniają noclegu i wyżywienia, ani nie zwracają kosztów podróży.

Na tej stronie podajemy przykładowe hotele zlokalizowane w pobliżu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tj. miejsca, w którym odbędzie się konferencja.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014, godz. 15:40 - Marta Ordon