Celem konferencji jest zebranie i usystematyzowanie prawniczej argumentacji dotyczącej obecności krzyża w przestrzeni publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem polskiej doktryny i orzecznictwa, judykatury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz stanowiska przyjętego w prawie i praktyce innych państw europejskich.  

Impulsem do podjęcia tematu były trwające obecnie publiczne dyskusje na temat prawnych reguł dotyczących obecności krzyża (jak i innych symboli religijnych) w przestrzeni publicznej współczesnych państw europejskich. Stanowisko w tej sprawie zajmował już Europejski Trybunał Praw Człowieka (wyrok Wielkiej Izby z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi przeciwko Włochom; wyrok z 15 stycznia 2013 r. w sprawie Eweida przeciwko Zjednoczonemu Królestwu), a także polskie sądy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998 r., I Aca 612/98; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2010 r., I Aca 363/10, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r., I ACa  608/13). 

Udział w konferencji weźmie zespół specjalistów z Polski i szeregu krajów europejskich (takich jak Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Litwa, Słowacja, Rumunia, Szwajcaria, Irlandia i Grecja), którzy przedstawią m.in. raporty na temat krajowych regulacji prawnych dotyczących obecności krzyża w szkołach i w pomieszczeniach wykorzystywanych przez władze publiczne, czy też prawa do manifestowania religii np. przez noszenie krzyżyka w miejscu pracy.

Konferencja będzie otwarta dla publiczności (warunki uczestnictwa podane są na tej stronie>>>), a jej wyniki zostaną opublikowane drukiem.

 

Obrady będą tłumaczone symultanicznie (osoby chcące korzystać z słuchawek proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa do 10 listopada br. poprzez formularz zgłoszeniowy).

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2014, godz. 01:00 - Marta Ordon