1. I Kolokwia Platońskie–"Timajos", Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 13–19.09., 2000, prezentacja Timajos a Platońska nauka niepisana.

2. II Kolokwia Platońskie–"Parmenides", Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 11–14.09., 2001, prezentacja 'Parmenides' i doświadczenie jedności.

3. Drogi platonizmu w filozofii starożytnej i średniowiecznej, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń, 14–17.05., 2002, prezentacja Platoński "Gorgiasz": prawda dialogu i prawda sporu.

4. III Kolokwia Platońskie: 'Sofista', Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 13–17.09., 2002, prezentacja Pięć najwyższych rodzajów z "Sofisty" a istota rzeczy.

5. IV Kolokwia Platońskie: 'Fileb', Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kudowa-Zdrój, 4–6.09., 2003, prezentacja Czy Platon jest strukturalistą?

6. Światy możliwe: prawda i metoda, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kudowa-Zdrój, 31.08–3.09., 2003, prezentacja Dialektyczna ścieżka prawdy.

7. VII Polski Zjazd Filozoficzny, Polskie Towarzystwo Filozoficzne; Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 14–18.09, 2004, prezentacja Niedoskonałość Platońskich politei.

8. V Kolokwia Platońskie: Nauki niepisane Platona, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i Seminarium Franciszkańskie w Katowic ach–Panewnikach, 7–10.10., 2004, prezentacja Semeia i filozofia materii.

9. Plato Transformed. An International Workshop on Plato’s Ancient Commentators, Katholieke Univeristeit Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, 18–19.05., 2005.

10. Conference of International Society of Neoplatonic Studies, New Orleans, 22–26.06, 2005, prezentacja Mimesis as metaphysical explanation of arts in Plato and in Plotinus.

11. International Conference on Philosophy, Athens Institute for Education and Research, Athens (Villia), 1–3.06., 2006, prezentacja The Irrational, the Metaphor of Painting and the Acts of Knowledge in Plato.

12. Conference of International Society of Neoplatonic Studies, Ville de Québec, 26–29.06., 2006, prezentacja Images of Eikasia, Images of Allegory.

13. An International Conference on Ancient and Medieval Philosophy, the 24th annual meeting of Society for Ancient Greek Philosophy (SAGP), Fordham University, New York, 20–22.10., 2006, prezentacja Painting the Ideal City.

14. Plato and Poetry—Platon et les poètes, Centre De Wulf-Mansion,  Institut Supérieur de Philosophie, Université Catholique de Louvain-la-Neuve; De Wulf-Mansion Centrum, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte,  Katholieke Universiteit Leuven, Leuven; Louvain-la-Neuve, 3–4.05., 2006.

15. An International Conference on Ancient and Medieval Philosophy, the 25th annual meeting of Society for Ancient Greek Philosophy (SAGP), Fordham University, New York, 19–21.10., 2007, prezentacja The Noble Lie of Perfect Cities.

16. American Philosophical Association Eastern Division 104th Annual Meeting, Marriott Waterfront Hotel, Baltimore, 2007, prezentacja Plato and Proclus: Mythical Construction, Allegorical Deconstruction.

17. Tenth Annual Comparative Literature Conference at the University of South Carolina: "Plato and Platonisms: The Constitution of a Tradition", Columbia, SC, 20–23.03, 2008, prezentacja A Tale about Forms—Intellectus Quarens Fabulam.

18. Conference of International Society of Neoplatonic Studies, New Orleans, 18–23.06., 2008, prezentacja Dialectics Without Dialogue: Alcinous’ Account of Plato’s Dialectical Methods.

19. Conference of International Society of Neoplatonic Studies, Kraków, 18–21.06.2009, prezentacja The Cave of Homer and the Cosmos of Porphyry: Can One Build a Philosophical Claim through Allegory?

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2009, godz. 16:05 - Marcin Podbielski