Prace ukończone
 1. Pochwała i krytyka demokracji. Perykles i Platon, w: Włodzimierz Dłubacz (red.), Filozofia w Nowym Sączu. Wybrane materiały z dziesięciu sympozjów filozoficznych, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Oddział Nowy Sącz, Nowy Sącz 1998, s. 133-156.
 2. Teoria transcendentaliów w I kwestii ‘De veritate' św. Tomasza z Akwinu, w: Andrzej Maryniarczyk (red.), Św. Tomasz z Akwinu, dysputy problemowe o prawdzie, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, s. 227-242.
 3. Pre-Platonic concept of μίμησις: an attempt at defining, „Eos" (2002), s. 31-53.
 4. Plato's Philosophical Definition of Catharsis, „Roczniki Humanistyczne" 51 (2003), s. 49-61.
 5. Pięć najwyższych rodzajów z ‘Sofisty' a istota rzeczy, w: Maciej Manikowski (red.), Kolokwia Platońskie. Παρμενίδης. Σοφιστής. Studia pod redakcją Macieja Manikowskiego, Arboretum, Wrocław 2003, s. 173-194.
 6. ‘Timajos' a Platońska nauka niepisana., w: Maciej Manikowski (red.), Kolokwia Platońskie I. Timajos, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 73-88.
 7. Platon, w: Henryk Podbielski (red.), Literatura Grecji Starożytnej, t. 2. "Proza historyczna, krasomóstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska", Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, s. 549-659.
 8. Czy Platon jest strukturalistą?, w: Artur Pacewicz (red.), Kolokwia Platońskie IV: Φίληβος, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 125-146.
Przyjęte do druku
 • Mimesis as Metaphysical Explanation of The Arts: Plato and Plotinus, Księga pamiątkowa dla Prof. Janiny Gajdy-Krynickiej (w przygotowaniu), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
Złożone do recenzji wydawniczej
 • Intellectus quaerens fabulam, 2008, 29 s. (po angielsku)
Praca redaktorska
 • Podbielski Marcin (red.), Sztuka - mimesis czy kreacja? Referaty XXXIV Tygodnia Filozoficznego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992.
Przyczynek translatorski
 • Podbielski Marcin (tłum.), [Cytaty greckie na stronach tytułowych], w: Giovanni Reale „Historia filozofii starożytnej", t. 1-4, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993-2000.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2008, godz. 10:24 - Andrzej Zykubek